Banner

BVĐK tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh

(Cập nhật: 21/8/2017)

Ban Giám đốc bệnh viện đề nghị lãnh đạo các khoa/phòng triển khai thực hiện Công văn số 2076/SYT-TCCB ngày 17/8/2017 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc “tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sử của các công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị”.

(Lượt đọc: 757)

 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh