Banner

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và Tổng kết công tác Đảng năm 2022, sơ kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật: 13/12/2022)

Chiều nay (13/12), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Tổng kết công tác Đảng năm 2022; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt bệnh viện.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã truyền đạt đến các đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 03 nghị quyết và 01 kết luận: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Bí thư Đảng ủy Bệnh viện truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Với tinh thần học tập nghiêm túc, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Bệnh viện đã tiếp thu, nắm cơ bản những vấn đề cốt lõi, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, góp phần đưa các nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Các đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết.

Kết thúc phần quán triệt Nghị quyết, đồng chí Đặng Thị Thuý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày nội dung báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 và triển khai thực hiện cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đảng bộ Bệnh viện đã nghiêm túc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiêu biểu là triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đồng thời đẩy mạnh thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên.

 
Đ/c Đặng Thị Thuý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong công tác phòng chống dịch, Bệnh viện với vai trò là đơn vị tuyến cuối của ngành đã chủ động sáng tạo, quyết liệt trong triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đồng bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái “bình thường mới”. Các ca bệnh cộng đồng tại bệnh viện được phát hiện, khoanh vùng cách ly, kiểm soát kịp thời; thực hiện điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 với mục tiêu hạn chế tối đa nguy cơ diễn biến nặng, giảm tỷ lệ tử vong, quyết tâm giữ vững môi trường an toàn cho người dân yên tâm đến khám, chữa bệnh, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng, đảm bảo mục tiêu "tiêm đến đâu an toàn đến đó", góp phần thiết lập “hàng rào” miễn dịch cộng đồng.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Bệnh viện đã lãnh chỉ đạo đảm bảo các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới được ứng dụng triển khai, nhiều ca bệnh phức tạp cấp cứu tại chỗ kịp thời góp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Bệnh viện đẩy mạnh công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh, công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi tài chính, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong Bệnh viện. Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC-NLĐ. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm, trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cán bộ, đảng viên trong toàn bệnh viện luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, Đảng bộ Bệnh viện không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng quan tâm, năm 2022 đã kết nạp mới 17 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị.


Đ/c Nguyễn Bá Việt, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước tình hình mới với nhiều khó khăn và thách thức, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên chú trọng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để vi phạm Quy định 69 của Bộ Chính trị về “Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”, đặc biệt quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên về quy định trong lĩnh vực y tế; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động để kịp thời quan tâm, động viên. Đồng thời, các tổ đảng thuộc chi bộ cần có những cách làm sáng tạo, đột phá, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy bệnh viện phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 


Các chi bộ và cá nhân được Đảng bộ Bệnh viện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022.

Nhân dịp này, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho 3 chi bộ và 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022./.

 Phòng TT&HCQT

(Lượt đọc: 799)

Tin tức liên quan

 • Trang thông tin SYT
 • Đường dây nóng
 • Thủ tục hành chính Sở Y Tế
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam