Banner

Tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động

(Cập nhật: 27/9/2017)

Mới đây, UBND tỉnh và Sở Y tế đã lần lượt ban hành công văn số 6496/UBND-TH5 ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh và công văn 2213/SYT-TTCB ngày 5/9/2017 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc Tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động.

(Lượt đọc: 1597)

Tin tức liên quan

 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh