Banner

Phát động phòng trào thi đua học tập gương Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm

(Cập nhật: 19/3/2019)

Sở Y tế vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua học tập gương Anh hùng Lao động-Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm.

(Lượt đọc: 179)

Tin tức liên quan

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh