Banner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

(Cập nhật: 15/8/2018)

Ngày 15/8/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 1076/TB-BVT về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động năm 2018 cho 6 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

Để xem chi tiết văn bản thông báo, mời bạn tải tại FILE ĐÍNH KÈM

(Lượt đọc: 7602)

File đính kèm: 2018815153231.pdf

Tin tức liên quan

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh