Banner
Banner đại hội đảng PC
Banner đại hội đảng điện thoại

MỤC LỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHOA NGOẠI

(Cập nhật: 28/11/2017)

MỤC LỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHOA NGOẠI

MỤC LỤC

STT

TÊN

1            

CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG NGANG

2            

CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI

3            

CẮT ĐOẠN DẠ DÀY VÀ MẠC NỐI LỚN

4            

CẮT LẠI DẠ DÀY

5            

CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY

6            

CẮT THẦN KINH X TOÀN BỘ

7            

CẮT BÓNG VATER VÀ TẠO HÌNH ỐNG MẬT CHỦ, ỐNG WIRSUNG QUA ĐƯỜNG MỞ D2 TÁ TRÀNG

8            

PHẪU THUẬT CẮT CỤT TRỰC TRÀNG ĐƯỜNG BỤNG - TẦNG SINH MÔN

9            

19. CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG XÍCH MA

10        

CẮT TOÀN BỘ ĐẠI TRÀNG

11        

CẮT TOÀN BỘ MẠC TREO TRỰC TRÀNG

12        

PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP FERGUSON

13        

PHẪU THUẬT CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MILLIGAN - MORGAN

14        

PHẪU THUẬT CỤC MÁU ĐÔNG DO TRĨ TẮC MẠCH

15        

CẮT U, POLYPE TRỰC TRÀNG ĐƯỜNG HẬU MÔN

16        

CẮT ĐOẠN DẠ DÀY

17        

CẮT RUỘT THỪA, DẪN LƯU Ổ APXE

18        

ĐIỀU TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN TRONG VỊ TRÍ 6H

19        

PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP

20        

PHẪU THUẬT ÁP XE CẠNH HẬU MÔN PHỨC TẠP

21        

THĂM DÒ, SINH THIẾT GAN

22        

CẮT GAN TRÁI

23        

CẮT GAN PHẢI

24        

CẮT GAN PHÂN THUỲ SAU

25        

CẮT GAN PHÂN THUỲ TRƯỚC

26        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ MỘT

27        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ HAI

28        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ BA

29        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ BỐN

30        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ NĂM

31        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ SÁU

32        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ BẢY

33        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ TÁM

34        

CẮT HẠ PHÂN THUỲ CHÍN

35        

CẮT GAN PHẢI MỞ RỘNG

36        

CẮT GAN TRÁI MỞ RỘNG

37        

CẮT GAN TRUNG TÂM

38        

CÁC LOẠI PHẪU THUẬT PHÂN LƯU CỬA CHỦ

39        

THẮT ĐỘNG MẠCH GAN

40        

LẤY BỎ U GAN

41        

CẮT CHỎM NANG GAN

42        

DẪN LƯU ÁP XE TỒN DƯ SAU MỔ GAN

43        

DẪN LƯU ÁP XE GAN

44        

CẦM MÁU NHU MÔ GAN

45        

CHÈN GẠC NHU MÔ GAN CẦM MÁU

46        

KHÂU CẦM MÁU Ổ LOÉT DẠ DÀY

47        

KHÂU CẦM MÁU Ổ LOÉT DẠ DÀY

48        

KHÂU LỖ THỦNG DẠ DÀY HÀNH TÁ TRÀNG

49        

KHÂU LỖ THỦNG, VẾT THƯƠNG TRỰC TRÀNG

50        

KHÂU NỐI CƠ THẮT HẠU MÔN

51        

KHÂU VÙI TÚI THỪA TÁ TRÀNG

52        

LÀM HẬU MÔN NHÂN TẠO

53        

LẤY DỊ VẬT TRỰC TRÀNG

54        

MỞ BỤNG THĂM DÒ, SINH THIẾT

55        

MỞ BỤNG THĂM DÒ

56        

NẠO VÉT HẠCH D1

57        

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NEWMANN

58        

PHẪU THUẬT SA TRỰC TRÀNG NGƯỜI  LỚN ĐƯỜNG BỤNG

59        

PHẪU THUẬT ĐÓNG RÕ TRỰC TRÀNG – NIỆU QUẢN

60        

PHẪU THUẬT ĐÓNG RÕ TRỰC TRÀNG – NIỆU ĐẠO

61        

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RÒ TRỰC TRÀNG – TIỂU KHUNG

62        

PHẪU THUẬT CẮT BÚI TRĨ  ĐƠN ĐỘC

63        

PHẪU THUẬT ÁP XE CẠNH HẬU MÔN

64        

PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN ĐƠN GIẢN

65        

ĐIỀU TRỊ NỨT KẼ HẬU MÔN TRONG VỊ TRÍ 3H VÀ 9H

66        

PHẪU THUẬT CẮT DA THỪA CẠNH HẬU MÔN

67        

NỐI  RUỘT NON - ĐẠI TRÀNG

68        

PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP

69        

TẠO HÌNH MÔN VỊ

70        

THẮT TRĨ NỘI BẰNG VÒNG CAO SU( CẮT TRĨ KINH ĐIỂN CÓ DỤNG CỤ HỖ TRỢ)

71        

CẮT THẦN KINH X CHỌN LỌC

72        

CẮT THẦN KINH X SIÊU CHỌN LỌC

73        

CẮT TÁ TRÀNG BẢO TỒN ĐẦU TỤY

74        

CẮT TÚI THỪA TÁ TRÀNG

75        

CẮT RUỘT THỪA MỔ MỞ LAU RỬA Ổ BỤNG, ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA

76        

CẮT ĐẠI TRÀNG TRÁI

77        

PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG

78        

TÁN SỎI TIẾT NIỆU NGOÀI CƠ THỂ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH

79        

CẮT THẬN PHỤ VÀ NIỆU QUẢN LẠC CHỖ

80        

LẤY SỎI BỂ THẬN TRONG XOANG

81        

TẠO HÌNH NIỆU QUẢN DO PHÌNH TO NIỆU QUẢN

82        

BƠM RỬA BÀNG QUANG, BƠM HÓA CHẤT

83        

LẤY SỎI BÀNG QUANG

84        

CẮT U TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG SAU XƯƠNG MU

85        

PHẪU THUẬT THẮT ỐNG PHÚC TINH MẠC

86        

PHẪU THUẬT TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN

87        

PHẪU THUẬT CẮT BAO QUI ĐẦU DO DÍNH HOẶC DÀI

88        

TÁN SỎI THẬN QUA DA  BẰNG MÁY TÁN HƠI+SIÊU ÂM+ CÓ C.ARM

89        

TÁN SỎI THẬN QUA DA CÓ C.ARM + SIÊU ÂM/ LASER

90        

LẤY SỎI THẬN BỆNH LÍ, THẬN ĐA NANG, THẬN MÓNG NGỰA

91        

CẮT TOÀN BỘ THẬN VÀ NIỆU QUẢN

92        

CẮT TOÀN BỘ THẬN VÀ NIỆU QUẢN

93        

CẮT THẬN BÁN PHẦN

94        

CẮT TOÀN BỘ THẬN ĐƠN THUẦN

95        

CẮT THẬN BÁN PHẦN

96        

LẤY SỎI SAN HÔ THẬN

97        

LẤY SỎI MỞ BỂ THẬN, ĐÀI THẬN CÓ DẪN LƯU THẬN

98        

CHỌC HÚT, BƠM THUỐC VÀO NANG THẬN

99        

DẪN LƯU BỂ THẬN QUA DA

100    

DẪN LƯU BỂ THẬN QUA DA

101    

DẪN LƯU BỂ THẬN TỐI THIỂU

102    

DẪN LƯU BỂ THẬN QUA DA

103    

TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN – NIỆU QUẢN (PHƯƠNG PHÁP FOLEY, ANDERSON-HYNES)

104    

LẤY SỎI NIỆU QUẢN ĐƠN THUẦN

105    

LẤY SỎI NIỆU QUẢN TÁI PHÁT, PHẪU THUẬT LẠI

106    

LẤY SỎI NIỆU QUẢN SÁT BÀNG QUANG

107    

ĐẶT ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN QUA DA

108    

ĐẶT ỐNG THÔNG JJ TRONG HẸP NIỆU QUẢN

109    

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG BẰNG ĐOẠN HỒI TRÀNG

110    

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG BẰNG ĐOẠN HỒI TRÀNG

111    

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG

112    

CẮT TOÀN BỘ BÀNG QUANG

113    

SA BÀNG QUANG

114    

DẪN LƯU BÀNG QUANG QUA DA BẰNG TRỌC TROCA

115    

CẮT TOÀN BỘ BÀNG QUANG, CẮM NIỆU QUẢN VÀO RUỘT

116    

CẮT BÀNG QUANG ĐƯA NIỆU QUẢN RA DA

117    

CẮM LẠI NIỆU QUẢN VÀO BÀNG QUANG

118    

PHẪU THUẬT CẮT TÚI THỪA BÀNG QUANG

119    

THAY ỐNG DẪN LƯU THẬN, BÀNG QUANG

120    

CẮT U ỐNG NIỆU RỐN VÀ MỘT PHẦN BÀNG QUANG

121    

CẮT U TUYẾN TIỀN LIỆT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

122    

BÓC U TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG BÀNG QUANG

123    

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM

124    

PHẪU THUẬT HẠ TINH HOÀN TRONG ỐNG BẸN XUỐNG BÌU

125    

ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT SỨC NÓNG HOẶC LẠNH

126    

THẮT TĨNH MẠCH TINH TRÊN BỤNG

127    

CẮT TOÀN BỘ DƯƠNG VẬT

128    

VỠ VẬT HANG

129    

NỐI ỐNG DẪN TINH SAU PHẪU THUẬT ĐÌNH SẢN

130    

NONG NIỆU ĐẠO

131    

PHẪU THUẬT TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN

132    

CẮT HẸP BAO QUI ĐẦU

133    

PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG BÁN PHẦN

134    

DẪN LƯU VIÊM TẤY QUANH THẬN, ÁP XE THẬN

135    

CẤP CỨU VỠ BÀNG QUANG

136    

CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI NGỰC PHẢI

137    

CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI QUA KHE HOÀNH

138    

CẮT U LÀNH THỰC QUẢN NỘI SOI NGỰC PHẢI

139    

CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI NGỰC VÀ BỤNG

140    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI THỪA THỰC QUẢN

141    

PHẪU THUẬT HELLER QUA NỘI SOI Ổ BỤNG

142    

PHẪU THUẬT HELLER KẾT HỢP TẠO VAN CHỐNG TRÀO NGƯỢC QUA NỘI SOI Ổ BỤNG

143    

PHẪU THUẬT TẠO VAN CHỐNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY-THỰC QUẢN NỘI SOI

144    

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ

THOÁT VỊ KHE HOÀNH

145    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG DẠ DÀY

146    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG DẠ DÀY + NỐI DẠ DÀY HỖNG TRÀNG

147    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ THÔNG DẠ DÀY

148    

PHẪU THUẬT NỘI SOI NỐI DẠ DÀY HỖNG TRÀNG

149    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY KHÔNG ĐIỂN HÌNH

150    

PHẪU THUẬT CẮT 2/3 DẠ DÀY NỘI SOI

151    

PHẪU THUẬT CẮT 3/4 DẠ DÀY NỘI SOI

152    

PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY NỘI SOI

153    

PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY NỘI SOI VÀ CẮT LÁCH

154    

PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN DẠ DÀY NỘI SOI VÀ NẠO VÉT HẠCH D1

155    

PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN DẠ DÀY NỘI SOI VÀ NẠO VÉT HẠCH D2

156    

PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY NỘI SOI VÀ VÉT HẠCH D2

157    

PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY NỘI SOI VÀ CẮT LÁCH VÀ VÉT HẠCH D2

158    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG TÁ TRÀNG

159    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG TÁ TRÀNG VÀ NỐI DẠ DÀY HỖNG TRÀNG

160    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI THỪA TÁ TRÀNG

161    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG RUỘT NON

162    

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI GỠ DÍNH RUỘT

163    

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DÂY CHẰNG

164    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ HỖNG TRÀNG RA DA

165    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ HỒI TRÀNG RA DA

166    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ RUỘT NON LẤY DỊ VẬT

167    

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

168    

PHẪU THUẬT NỘI SOI THÁO LỒNG RUỘT VÀ CỐ ĐỊNH HỒI MANH TRÀNG

169    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI THỪA MECKEL

170    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN RUỘT NON

171    

PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ổ BỤNG

172    

ĐIỀU TRỊ ÁP XE RUỘT THỪA BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG

173    

PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC DO VIÊM RUỘT THỪA

174    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI

175    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI,NẠO VÉT HẠCH

176    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI MỞ RỘNG

177    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG NGANG KHÔNG NẠO VÉT HẠCH

178    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG NGANG NẠO VÉT HẠCH

179    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG NGANG NẠO VÉT HẠCH

180    

XXVII200. HẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG TRÁI ÈM NẠO VÉT HẠCH

181    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG

182    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG

183    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ ĐẠI TRÀNG

184    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ ĐẠI TRÀNG, NẠO VÉT HẠCH

185    

PHẪU THUẬT NỘI SOI NỐI TẮT HỒI TRÀNG ĐẠI TRÀNG NGANG

186    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI-TRỰC TRÀNG

187    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI-TRỰC TRÀNG NẠO VÉT HẠCH

188    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG THẤP

189    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG THẤP NẠO VÉT HẠCH

190    

PHẪU THUẬT CẮT TRỰC TRÀNG NỘI SOI, NỐI ĐẠI TRÀNG - ỐNG HẬU MÔN

191    

PHẪU THUẬT CẮT TRỰC TRÀNG NỘI SOI, NỐI ĐẠI TRÀNG - ỐNG HẬU MÔN, NẠO VÉT HẠCH

192    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CỤT TRỰC TRÀNG ỐNG HẬU MÔN NGẢ BỤNG VÀ TẦNG SINH MÔN

193    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CỤT TRỰC TRÀNG ỐNG HẬU MÔN NGẢ BỤNG VÀ TẦNG SINH MÔN + NẠO VÉT HẠCH

194    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG XICH MA TRỰC TRÀNG ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG

195    

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI

196    

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI SỬ DỤNG MESH

197    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GAN TRÁI

198    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GAN THÙY TRÁI

199    

QUY TRÌNH CẮT CHỎM NANG GAN NỘI SOI

200    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI

201    

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI,CẮT TÚI MẬT

202    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GAN THÙY TRÁI VÀ MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI

203    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI + DẪN LƯU KEHR

204    

PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

205    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ, NỐI ỐNG GAN CHUNG HỖNG TRÀNG

206    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÂN VÀ ĐUÔI TỤY

207    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÂN - ĐUÔI TỤY VÀ LÁCH

208    

PHẪU THUẬT CẮT LÁCH NỘI SOI

209    

PHẪU THUẬT CẮT LÁCH BÁN PHẦN NỘI SOI

210    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U MẠC TREO RUỘT KHÔNG CẮT ĐOẠN RUỘT NON

211    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U MẠC TREO RUỘT CÓ CẮT ĐOẠN RUỘT NON

212    

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO ĐƯỜNG TRƯỚC PHÚC MẠC (TEP) ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

213    

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO TRƯỚC PHÚC MẠC ĐƯỜNG VÀO ĐƯỜNG VÀO QUA Ổ BỤNG (TAPP) ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

214    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU HẸP LỖ THỰC QUẢN + TẠO HÌNH TÂM VỊ KIỂU LORTAT – JACOB

215    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU HẸP LỖ THỰC QUẢN + TẠO HÌNH TÂM VỊ KIỂU DOR

216    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU HẸP LỖ THỰC QUẢN + TẠO HÌNH TÂM VỊ KIỂU TOUPET

217    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU HẸP LỖ THỰC QUẢN TẠO HÌNH TÂM VỊ KIỂU NISSEN

218    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BỎ TOÀN BỘ TUYẾN THƯỢNG THẬN MỘT BÊN

219    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN TUYẾN THƯỢNG THẬN MỘT BÊN

220    

PHẪU THUẬT NỘI SOI

CẮT NANG TUYẾN THƯỢNG THẬN

221    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U SAU PHÚC MẠC

222    

PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CƠ HOÀNH TRONG CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN

223    

PHẪU THUẬT NỘI SOI SINH THIẾT U TRONG Ổ BỤNG

224    

NỘI SOI Ổ BỤNG CHẨN ĐOÁN

225    

PHẪU THUẬT NỘI SOI SINH THIẾT U TRONG Ổ BỤNG

226    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN PHỤ

227    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U THẬN

228    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN TẬN GỐC

229    

QUI TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN ĐƠN GIẢN

230    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CHỎM NANG THẬN QUA PHÚC MẠC

231    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG THẬN QUA PHÚC MẠC

232    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CHỎM NANG THẬN

SAU PHÚC MẠC

233    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG THẬN SAU PHÚC MẠC

234    

PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG LẤY SỎI BỂ THẬN

235    

PHẪU THUẬT NỘI SOI

SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI BỂ THẬN

236    

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN VÀ NIỆU QUẢN DO U ĐƯỜNG BÀI XUẤT

237    

PHẪU THUẬT NỘI SOI HẸP BỂ THẬN NIỆU QUẢN(NỘI SOI TRONG)

238    

PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠO HÌNH KHÚC NỐI NIỆU QUẢN- BỂ THẬN

239    

NỘI SOI LẤY SỎI NIỆU QUẢN

240    

NỘI SOI SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI NIỆU QUẢN

241    

TÁN SỎI QUA DA BẰNG LASER

242    

NỘI SOI XẺ SA LỒI LỖ NIỆU QUẢN

243    

NỘI SOI NIỆU QUẢN 2 BÊN 1 THÌ TÁN SỎI NIỆU QUẢN

244    

NỘI SOI CẮT POLYP CỔ BÀNG QUANG

245    

NỘI SOI BÀNG QUANG CẮT U

246    

CẮT U BÀNG QUANG TÁI PHÁT QUA NỘI SOI

247    

NỘI SOI XẺ CỔ BÀNG QUANG ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG CỔ BÀNG QUANG

248    

QUI TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI BÀNG QUANG TÁN SỎI

249    

QUI TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG BÀNG QUANG

250    

CẮT U PHÌ ĐẠI TIỀN LIỆT TUYẾN QUA NỘI SOI

251    

PHẪU THUẬT NỘI SOI HẠ TINH HOÀN ẨN

252    

PHẪU THUẬT NỘI SOI THẮT TĨNH MẠCH TINH

253    

NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU ĐẠO

254    

NỘI SOI CẮT U NIỆU ĐẠO, VAN NIỆU ĐẠO

 

(Lượt đọc: 3455)

 • Quảng cáo
  • Banner đại hội đảng PC
 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam