Banner

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT DỊCH VỤ BỔ SUNG

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT DỊCH VỤ BỔ SUNG

DANH MỤC   
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
  (Kèm theo Công văn số  256 /SYT-NVY ngày  18 tháng 02 năm 2016 của
 Sở Y tế Quảng Ninh)
 
                           
                           
TT
BV
TT 43 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN  Phân loại
phẫu thuật thủ thuật
Dự kiến số ca
có thể thực hiện
  1 2 KỸ THUẬT
3 Thủ thuật
 loại ĐB
Thủ thuật
 loại I
Thủ thuật
 loại II, III
Phẫu thuật
loại ĐB
Phẫu thuật
loại I
Phẫu thuật
loại II
         
    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC A B C D              
    A. TUẦN HOÀN                       
1 47 Đặt bóng đối xung động mạch chủ x               x   1
  II. NỘI KHOA                        
    B. TIM MẠCH                      
2 83 Đặt stent hẹp động mạch chủ x       x           2
3 84 Đặt coil bít ống động mạch x       x           2
4 86 Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio x       x           5
5 87 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim x       x           2
6 89 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio x       x           1
7 90 Điều trị bằng tế bào gốc ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp x       x           1
8 92 Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch x       x           2
9 101 Nong và đặt stent động mạch vành x x     x           20
10 104 Nong van động mạch chủ x       x           1
11 105 Nong hẹp eo động mạch chủ x       x           2
12 106 Nong van động mạch phổi x x     x           2
13 108 Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent x       x           1
14 118 Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS) x       x           2
15 127 Triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận bằng năng lượng sóng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp kháng trị x       x           1
  III. NHI KHOA
(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi)
             
    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC A B C D              
    A. TUẦN HOÀN                      
16 1 Kích thích vĩnh viễn bằng máy tạo nhịp trong cơ thể (hai ổ) x         x         1
17 2 Đặt bóng chèn động mạch chủ dội ngược x                 PT I 2
18 7 Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo nhịp tim vĩnh viễn bằng điện cực trong tim (một ổ) x       x           1
19 8 Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo nhịp tim tạm thời bằng điện cực sau phẫu thuật tim hở x       x           1
20 10 Tăng thân nhiệt chủ động x         x         2
21 17 Đặt catheter động mạch phổi x x       x         3
22 20 Đo độ bão hoà oxy trung tâm cấp cứu x x         0       1
    XIII. NỘI KHOA                      
    B. TIM MẠCH – HÔ HẤP                      
23 2266 Đặt máy tạo nhịp trong cơ thể, điện cực trong tim hoặc điện cực màng trên tim x       x           2
24 2267.                      Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn x       x           2
25 2268.                      Thay máy tạo nhịp, bộ phận phát xung động x         x         1
26 2269.                      Đốt vách liên thất bằng cồn x       x           1
27 2270.                      Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch x       x           1
28 2271.                      Cấy máy theo dõi điện tim x         x         2
29 2272.                      Điều trị rối loạn nhịp tim bằng kích thích tim vượt tần số x       x           2
30 2273.                      Lập trình máy tạo nhịp tim  x           x       2
31 2274.                      Lập trình máy tạo nhịp tim và máy phá rung x           x       3
32 2275.                      Phá vách liên nhĩ  x       x           2
33 2276.                      Nong hẹp nhánh động mạch phổi x         x         1
34 2277.                      Nong hẹp tĩnh mạch phổi x         x         1
35 2280.                      Đặt stent hẹp eo động mạch chủ x       x           1
36 2281.                      Thay van động mạch chủ qua da x       x           2
37 2282.                      Thay van 2 lá qua da x       x           1
38 2283.                      Đóng lỗ rò động mạch vành x             x     1
39 2284.                      Đóng tuần hoàn bàng hệ qua da x         x         1
40 2285.                      Sinh thiết tim cơ tim qua thông tim x               x   2
41 2286.                      Lấy dị vật trong buồng tim x         x         1
42 2287.                      Tách van động mạch phổi trong teo van động mạch phổi bằng sóng cao tần và bóng qua da x       x           1
43 2289.                      Đóng các lỗ rò x       x           1
44 2290.                      Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim x         x         2
45 2291.                      Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ x       x           1
46 2292.                      Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio x       x           2
47 2293.                      Đặt dù lọc máu động mạch x       x           1
48 2294.                      Nong động mạch cảnh x       x           1
49 2295.                      Nong động mạch ngoại biên x       x           1
50 2296.                      Nong van động mạch chủ x       x           1
51 2297.                      Nong hẹp eo động mạch chủ x       x           1
52 2298.                      Nong van động mạch phổi x       x           2
53 2299.                      Đặt stent động mạch vành x       x           20
54 2300.                      Đặt stent động mạch cảnh x       x           2
55 2301.                      Đặt stent động mạch ngoại biên x       x           1
56 2302.                      Đặt stent động mạch thận x       x           2
57 2303.                      Đặt stent ống động mạch x       x           1
58 2304.                      Nong hẹp van 2 lá bằng bóng Inoue x       x           1
59 2305.                      Đặt bóng dội ngược động mạch chủ x       x           1
60 2306.                      Đặt stent phình động mạch chủ x       x           1
61 2307.                      Đặt stent hẹp động mạch chủ x       x           1
62 2308.                      Nong rộng van tim  x       x           1
63 2309.                      Thông tim ống lớn và chụp buồng tim cản quang  x       x           1
64 2310.                      Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch x       x           1
65 2311.                      Đặt coil bít ống động mạch x       x           2
66 2312.                      Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp x         x         2
67 2313.                      Nong mạch/đặt stent mạch các loại  x       x           1
68 2314.                      Tiêm xơ giãn tĩnh mạch hiển x           x       1
69 2315.                      Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch x       x           1
70 2316.                      Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính x         x         1
71 2317.                      Nút động mạch chữa rò động tĩnh mạch, phồng động mạch x       x           1
72 2318.                      Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư gan trước phẫu thuật x       x           1
73 2319.                      Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư thận trước phẫu thuật x       x           1
74 2320.                      Thông động mạch cảnh trong, xoang hang x       x           1
75 2321.                      Sốc điện điều trị rung nhĩ x x       x         2
76 2322.                      Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm x x         x       1
77 2323.                      Nong khí quản, phế quản bằng ống nội soi cứng x x     x           1
78 2324.                      Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất x x         x       2
79 2325                    Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính x x               x 1
80 2326.                      Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x               x 2
81 2327.                      Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính x x               x 1
82 2328.                      Chọc dò kén trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm x x     x           1
83 2329.                      Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x x       x       1
84 2330.                      Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi x x x     x         1
85 2331.                      Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe x x x     x         1
86 2332.                      Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x x       x       2
87 2333.                      Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x x       x       1
    D. THẬN- TIẾT NIỆU – LỌC MÁU                       
88 2361.                      Nong động mạch thận x         x         1
    XV. UNG BƯỚU- NHI                      
    E. LỒNG NGỰC – TIM MẠCH – PHỔI                      
89 2619.                      Cắt một phổi do ung thư  x               x   1
    XIX. NGOẠI KHOA Nhi                      
    B. TIM MẠCH – LỒNG NGỰC                      
    1. Tim                       
90 3118.                      Phẫu thuật điều trị các rối loạn nhịp tim x               x   1
91 3119.                      Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim x               x   1
92 3124.                      Phẫu thuật bệnh lý ống động mạch ở trẻ em bằng mổ mở x               x   1
93 3126.                      Phẫu thuật điều trị các bệnh lý màng ngoài tim bằng phẫu thuật nội soi x               x   1
94 3170.                      Phẫu thuật phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận x             x     1
95 3171.                      Phẫu thuật hẹp hay tắc chạc ba động mạch chủ và động mạch chậu, tạo hình hoặc thay chạc ba x             x     1
96 3173.                      Phẫu thuật bắc cầu động mạch dưới đòn - động mạch cảnh x             x     1
97 3174.                      Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ ngực - bụng x             x     1
98 3187.                      Phẫu thuật nối cửa - chủ  x             x     1
99 3188.                      Phẫu thuật nối tĩnh mạch lách - tĩnh mạch thận bên-bên x               x   1
100 3189.                      Phẫu thuật cắt lách nối tĩnh mạch lách- tĩnh mạch thận tận-bên x               x   1
101 3190.                      Phẫu thuật nổi tĩnh mạch lách-tĩnh mạch thận chọn lọc theo Warren x               x   1
102 3194.                      Phẫu thuật bắc cầu gần điều trị viêm tắc động mạch  x               x   1
103 3195.                      Phẫu thuật bắc cầu xa điều trị viêm tắc động mạch   x               x   1
104 3201.                      Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương x               x   1
105 3202.                      Thắt ống động mạch x               x   1
106 3203.                      Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi x               x   1
    4. Ngực - phổi                       
107 3223.                      Cắt đoạn nối khí quản x             x     1
108 3225.                      Cắt đoạn nối phế quản gốc, phế quản thuỳ x             x     1
    C. LỒNG NGỰC – PHỔI – TIM MẠCH                      
109 3967.                      Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm  x                 x 1
110 3968.                      Phẫu thuật nội soi phế quản qua phế quản x               x   1
111 3969.                      Phẫu thuật nội soi cắt một phân thùy phổi  x               x   1
112 3970.                      Phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi  x             x     1
113 3971.                      Phẫu thuật nội soi cắt màng tim  x             x     1
114 3982.                      Phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi x x             x   1
115 3983.                      Phẫu thuật nội soi điều trị tràn dưỡng chấp màng phổi x x             x   1
116 3984.                      Phẫu thuật nội soi khâu vết thương cơ hoành, các tạng trong lồng ngực x x             x   1
117 3985.                      Phẫu thuật nội soi điều trị lõm lồng ngực  (Kỹ thuật Nuss) x               x   1
118 3986.                      Nội soi lồng ngực lấy máu tụ trong chấn thương ngực x x             x   1
119 3987.                      Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực một bên x x               x 1
120 3988.                      Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực hai bên x x             x   1
121 3989.                      Phẫu thuật nội soi cắt tuyến hung x x             x   1
122 3990.                      Phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ x x             x   1
123 3991.                      Phẫu thuật nội soi cắt một thuỳ phổi  x x             x   1
124 3992.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi x x             x   1
125 3993.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán x x             x   1
126 3994.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn khí màng phổi x x             x   1
127 3995.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu màng phổi x x             x   1
128 3996.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu x x             x   1
129 3997.                      Phẫu thuật nội soi lồng ngực thăm dò ±sinh thiết x x             x   1
  IX. GÂY MÊ HỒI SỨC                        
    A. CÁC KỸ THUẬT A B C D              
130 23.            Đặt bóng đối xung động mạch chủ ngực x x     x           1
131 24.            Đặt các đường vào mạch máu cho bóng đối xung động mạch chủ ngực x x     x           1
132 25.            Đặt các đường vào mạch máu cho ECMO x x     x           1
133 31 Đặt Combitube x x x     x         1
134 179.       Thở máy hai phổi độc lập (ILV) x       x           1
135 360.       Gây mê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần x                   1
136 697.       Gây mê phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri x                   1
137 929.       Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ chân  x                   1
138 1173.  Gây mê phẫu thuật nội kẹp ống động mạch  x                   1
139 1226.  Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo x                   1
140 1234.  Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay x                   1
141 1294.  Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nối phình động mạch chủ bụng  x x                 1
142 1413.  Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ  x x                 1
143 1503.  Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều x x                 1
144 1504.  Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não thất x x                 1
145 1505.  Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ x x                 1
146 1506.  Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ  x x                 1
147 1545.  Gây mê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III x                   1
148 4393.  Gây tê phẫu thuật nội soi sửa van hai lá  x                   1
149 4608.  An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não x x                 1
150 4609.  An thần phẫu thuật nội soi kẹp túi phình động mạch não x x                 1
151 4659.  An thần phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều x x                 1
152 4661.  An thần phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ x x                 1
153 4662.  An thần phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ  x x                 1
154 4663.  An thần phẫu thuật nội soi lấy u sọ hầu qua xoang sang x x                 1
  X. NGOẠI KHOA                        
    B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC                      
    5. Bệnh tim mạch máu                      
155 244.           Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ ngực x x           x     1
156 245.           Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ trên thận x             x     1
157 247.           Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng trên và dưới thận x             x     1
158 276.           Phẫu thuật cắt u trung thất lớn kèm bắc cầu phục hồi lưu thông hệ tĩnh mạch chủ trên x             x     1
159 279.           Phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh x x             x   1
160 280.           Phẫu thuật điều trị lồi xương ức (ức gà) x               x   1
  XVIII. ĐIỆN QUANG               
    A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN A B C D              
    6. Siêu âm tim, mạch máu                      
161 50.               Siêu âm tim, màng tim qua thực quản x           x       1
162 51.               Siêu âm tim, mạch máu có cản âm x           x       1
    C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT)                      
    1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy                      
163 151.           Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang x x         x       1
164 152.           Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) x x         x       1
165 153.           Chụp CLVT mạch máu não x x         x       1
    4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy                      
166 193.           Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao x x x               1
167 194.           Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u x x x               1
168 198.           Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim x x         x       1
  XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP              
    D. LỒNG NGỰC- PHỔI                        
169 37.  Nội soi lồng ngực ống cứng chẩn đoán x x             x   1
170 38.  Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm chẩn đoán x x             x   1
171 39.  Nội soi lồng ngực ống cứng sinh thiết x x             x   1
172 40.  Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm sinh thiết x x             x   1
173 41.  Nội soi trung thất chẩn đoán x               x   1
174 42.  Nội soi trung thất sinh thiết x               x   1
175 43.  Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm cắt đốt bằng điện đông cao tần  x               x   1
XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI                      
    C. LỒNG NGỰC- PHỔI- TIM - MẠCH                      
    1. Lồng ngực – Phổi                       
176 98.               Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch x             x     1
    3. Mạch máu                      
177 115.           Phẫu thuật nội soi cắt xương sườn 1 điều trị hội chứng đường thoát lồng ngực x             x     1

 

(Lượt đọc: 996)

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ