Banner
Banner đại hội đảng PC
Banner đại hội đảng điện thoại

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 3)

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 3)

2401 2421 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần x x x   x
2402 2422 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới x x x   x
2403 2423 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp x x x   x
2404 2424 Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay  x x x   x
2405 2425 Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn x x x   x
2406 2426 Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương x x     x
2407 2427 Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương x x     x
2408 2428 Hồi sức phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp) x x     x
2409 2429 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân  x x x   x
2410 2430 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu  x x x   x
2411 2431 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn x x x   x
2412 2432 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp dưới sên  x x x   x
2413 2433 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc x x x   x
2414 2434 Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn x x x   x
2415 2435 Hồi sức phẫu thuật KHX trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít, ốc, khóa ) x x     x
2416 2436 Hồi sức phẫu thuật lác có chỉnh chỉ x x     x
2417 2437 Hồi sức phẫu thuật lác người lớn x x     x
2418 2438 Hồi sức phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) x x     x
2419 2439 Hồi sức phẫu thuật lác thông thường x x     x
2420 2440 Hồi sức phẫu thuật lách hoặc tụy x x x   x
2421 2441 Hồi sức phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần, không làm lại niệu đạo x x     x
2422 2442 Hồi sức phẫu thuật lại phình đại tràng bẩm sinh x x     x
2423 2443 Hồi sức phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật x x x   x
2424 2444 Hồi sức phẫu thuật lại ung thư, gỡ dính. x x x   x
2425 2445 Hồi sức phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ em x x     x
2426 2446 Hồi sức phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo x x x   x
2427 2447 Hồi sức phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  x x     x
2428 2448 Hồi sức phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình x x     x
2429 2449 Hồi sức phẫu thuật làm thẳng dương vật x x     x
2430 2450 Hồi sức phẫu thuật lạnh đông điều trị K võng mạc x x     x
2431 2451 Hồi sức phẫu thuật lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc x x     x
2432 2452 Hồi sức phẫu thuật lao cột sống (cổ hoặc ngực hoặc thắt lưng) x x     x
2433 2453 Hồi sức phẫu thuật laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt x x     x
2434 2454 Hồi sức phẫu thuật laser điều trị u nguyên bào võng mạc x x     x
2435 2455 Hồi sức phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ x x     x
2436 2456 Hồi sức phẫu thuật laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR) x x     x
2437 2457 Hồi sức phẫu thuật laser femtosecond điều trị tật khúc xạ x x     x
2438 2458 Hồi sức phẫu thuật laser mở bao sau đục  x x     x
2439 2459 Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ chỏm quay x x x   x
2440 2460 Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ điện cực trong não bằng đường qua da  x x     x
2441 2461 Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ lồi cầu xương hàm dưới gãy x x     x
2442 2462 Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng titanium x x     x
2443 2463 Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương x x     x
2444 2464 Hồi sức phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi x x     x
2445 2465 Hồi sức phẫu thuật lấy đa tạng từ người chết não x x     x
2446 2466 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu x x     x
2447 2467 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt x x     x
2448 2468 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm x x     x
2449 2469 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
2450 2470 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường bụng x x     x
2451 2471 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường cổ x x     x
2452 2472 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường ngực x x     x
2453 2473 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng x x     x
2454 2474 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật trong củng mạc x x     x
2455 2475 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật trực tràng x x     x
2456 2476 Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt x x     x
2457 2477 Hồi sức phẫu thuật lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF) x x     x
2458 2478 Hồi sức phẫu thuật lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn x x     x
2459 2479 Hồi sức phẫu thuật lấy giun, dị vật ở ruột non x x x   x
2460 2480 Hồi sức phẫu thuật lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên x x     x
2461 2481 Hồi sức phẫu thuật lấy hạch cuống gan  x x     x
2462 2482 Hồi sức phẫu thuật lấy huyết khối tĩnh mạch cửa  x x     x
2463 2483 Hồi sức phẫu thuật lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ x x x   x
2464 2484 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ bao gan  x x     x
2465 2485 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính  x x     x
2466 2486 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên  x x x   x
2467 2487 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc dưới lều tiểu não  x x     x
2468 2488 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN  x x     x
2469 2489 Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất  x x     x
2470 2490 Hồi sức phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi x x     x
2471 2491 Hồi sức phẫu thuật lấy nhân ở tụy (di căn tụy, u tụy) x x     x
2472 2492 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang x x     x
2473 2493 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bàng quang x x x   x
2474 2494 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang x x     x
2475 2495 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mật, giun trong đường mật qua nội soi tá tràng x x     x
2476 2496 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận trong xoang x x     x
2477 2497 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận x x     x
2478 2498 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi nhu mô thận x x     x
2479 2499 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu đạo x x x   x
2480 2500 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang x x x   x
2481 2501 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đơn thuần x x x   x
2482 2502 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại x x     x
2483 2503 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ x x x   x
2484 2504 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, cắt túi mật x x x   x
2485 2505 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng x x     x
2486 2506 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống wharton tuyến dưới hàm x x     x
2487 2507 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt x x     x
2488 2508 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi san hô thận x x     x
2489 2509 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang x x     x
2490 2510 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi thận x x     x
2491 2511 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi túi mật, nối túi mật tá tràng x x     x
2492 2512 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi, nối tụy hỗng tràng x x     x
2493 2513 Hồi sức phẫu thuật lấy thai ở sản phụ không có các bệnh kèm theo  x x x   x
2494 2514 Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không  đặt IOL trên mắt độc nhất x x     x
2495 2515 Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL x x     x
2496 2516 Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính  có hoặc không đặt IOL x x     x
2497 2517 Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất x x     x
2498 2518 Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất x x     x
2499 2519 Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng x x     x
2500 2520 Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM, Silicon, Coflex, Gelfix ...) x x     x
2501 2521 Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu x x     x
2502 2522 Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng x x     x
2503 2523 Hồi sức phẫu thuật lấy tổ chức tụy hoại tử, dẫn lưu x x     x
2504 2524 Hồi sức phẫu thuật lấy tổ chức ung thư tái phát khu trú tại tụy  x x     x
2505 2525 Hồi sức phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng x x     x
2506 2526 Hồi sức phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè x x x   x
2507 2527 Hồi sức phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch x x x   x
2508 2528 Hồi sức phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường cổ hoặc đường bụng x x     x
2509 2529 Hồi sức phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường ngực x x     x
2510 2530 Hồi sức phẫu thuật lấy u xương (ghép xi măng) x x     x
2511 2531 Hồi sức phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò điều trị viêm xương hàm x x x   x
2512 2532 Hồi sức phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm x x x   x
2513 2533 Hồi sức phẫu thuật lỗ tiểu đóng cao x x     x
2514 2534 Hồi sức phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, kỹ thuật Mathgieu, Magpi x x     x
2515 2535 Hồi sức phẫu thuật loai 3 x x x   x
2516 2536 Hồi sức phẫu thuật loạn sản tổ chức tiên thiên khổng lồ (u quái khổng lồ) x x     x
2517 2537 Hồi sức phẫu thuật lớn trên dạ dày hoặc ruột x x x   x
2518 2538 Hồi sức phẫu thuật lùi cơ nâng mi x x     x
2519 2539 Hồi sức phẫu thuật màng da cổ (Pterygium Coilli) x x     x
2520 2540 Hồi sức phẫu thuật mắt ở trẻ em x x     x
2521 2541 Hồi sức phẫu thuật miless x x     x
2522 2542 Hồi sức phẫu thuật mở bao sau  x x     x
2523 2543 Hồi sức phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser x x     x
2524 2544 Hồi sức phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè x x     x
2525 2545 Hồi sức phẫu thuật mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung x x     x
2526 2546 Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò x x x   x
2527 2547 Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu  x x x   x
2528 2548 Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò, sinh thiết x x     x
2529 2549 Hồi sức phẫu thuật mở cơ môn vị x x     x
2530 2550 Hồi sức phẫu thuật mở cơ trực tràng hoặc cắt cơ trực tràng và cơ tròn trong để điều trị co thắt cơ tròn trong x x     x
2531 2551 Hồi sức phẫu thuật mở cung sau và cắt bỏ mỏm khớp dưới x x     x
2532 2552 Hồi sức phẫu thuật mở dạ dày xử lý tổn thương  x x x   x
2533 2553 Hồi sức phẫu thuật mở đường mật ngoài gan lấy sỏi trừ mở ống mật chủ x x x   x
2534 2554 Hồi sức phẫu thuật mở đường mật, đặt dẫn lưu đường mật   x x x   x
2535 2555 Hồi sức phẫu thuật mở góc tiền phòng x x     x
2536 2556 Hồi sức phẫu thuật mở hỗng tràng ra da nuôi ăn / mổ nội soi mở bụng thám sát chẩn đoán x x x   x
2537 2557 Hồi sức phẫu thuật mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết x x     x
2538 2558 Hồi sức phẫu thuật mở màng phổi tối đa x x x   x
2539 2559 Hồi sức phẫu thuật mở miệng nối mật ruột lấy sỏi dẫn lưu Kehr hoặc làm lại miệng nối mật ruột   x x x   x
2540 2560 Hồi sức phẫu thuật mở ngực giám sát tổn thương x x     x
2541 2561 Hồi sức phẫu thuật mở ngực thăm dò x x     x
2542 2562 Hồi sức phẫu thuật mở nhu mô gan lấy sỏi  x x     x
2543 2563 Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi có can thiệp đường mật  x x     x
2544 2564 Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật  x x x   x
2545 2565 Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật x x x   x
2546 2566 Hồi sức phẫu thuật mở rộng điểm lệ x x     x
2547 2567 Hồi sức phẫu thuật mở rộng khe mi x x     x
2548 2568 Hồi sức phẫu thuật mở rộng lỗ liên hợp để giải phóng chèn ép rễ x x     x
2549 2569 Hồi sức phẫu thuật mở rộng lỗ sáo x x x   x
2550 2570 Hồi sức phẫu thuật mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại…) x x x   x
2551 2571 Hồi sức phẫu thuật mở thông dạ dày x x x   x
2552 2572 Hồi sức phẫu thuật mở thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần x x     x
2553 2573 Hồi sức phẫu thuật mở thông hỗng tràng hoặc Hồi sức phẫu thuật mở thông hồi tràng x x x   x
2554 2574 Hồi sức phẫu thuật mở thông túi mật x x x   x
2555 2575 Hồi sức phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm x x     x
2556 2576 Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá  x x     x
2557 2577 Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học x x     x
2558 2578 Hồi sức phẫu thuật mộng đơn thuần x x     x
2559 2579 Hồi sức phẫu thuật múc nội nhãn x x     x
2560 2580 Hồi sức phẫu thuật nâng sàn hốc mắt x x     x
2561 2581 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch cổ x x     x
2562 2582 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D1 x x     x
2563 2583 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D2 x x     x
2564 2584 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D3 x x     x
2565 2585 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D4 x x     x
2566 2586 Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch trung thất x x     x
2567 2587 Hồi sức phẫu thuật nạo vét tổ chức hốc mắt x x     x
2568 2588 Hồi sức phẫu thuật nhuộm giác mạc thẩm mỹ x x     x
2569 2589 Hồi sức phẫu thuật nối diện cắt đầu tụy và thân tụy với ruột non trên quai Y x x     x
2570 2590 Hồi sức phẫu thuật nối diện cắt thân tụy với dạ dày x x     x
2571 2591 Hồi sức phẫu thuật nội kẹp ống động mạch  x       x
2572 2592 Hồi sức phẫu thuật nối mật ruột bên - bên x x     x
2573 2593 Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với dạ dày x x     x
2574 2594 Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với hỗng tràng x x     x
2575 2595 Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với tá tràng x x     x
2576 2596 Hồi sức phẫu thuật nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng tràng  x x     x
2577 2597 Hồi sức phẫu thuật nối niệu quản - đài thận  x x     x
2578 2598 Hồi sức phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản x x     x
2579 2599 Hồi sức phẫu thuật nội soi bắc cầu nối động mạch chủ xuống-động mạch đùi x x     x
2580 2600 Hồi sức phẫu thuật nội soi bịt lỗ dò dịch não tuỷ  x x     x
2581 2601 Hồi sức phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung x x     x
2582 2602 Hồi sức phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi x x     x
2583 2603 Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung + mở thông 2 vòi tử cung x x     x
2584 2604 Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung x x     x
2585 2605 Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype x x     x
2586 2606 Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn x x     x
2587 2607 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản  x x     x
2588 2608 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang x x     x
2589 2609 Hồi sức phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật x x     x
2590 2610 Hồi sức phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ x x     x
2591 2611 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 phần thùy phổi  x x     x
2592 2612 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ phổi  x x     x
2593 2613 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp x x     x
2594 2614 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
2595 2615 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
2596 2616 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp x x     x
2597 2617 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày  x x     x
2598 2618 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày  x x     x
2599 2619 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận  x x     x
2600 2620 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp x x     x
2601 2621 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  x x     x
2602 2622 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  x x     x
2603 2623 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp x x     x
2604 2624 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1 x x     x
2605 2625 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1α x x     x
2606 2626 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1β x x     x
2607 2627 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 x x     x
2608 2628 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 x x     x
2609 2629 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương x x     x
2610 2630 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống lưng x x     x
2611 2631 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên x x     x
2612 2632 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên x x     x
2613 2633 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ x x     x
2614 2634 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi x x     x
2615 2635 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan x x     x
2616 2636 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc x x     x
2617 2637 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
2618 2638 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
2619 2639 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
2620 2640 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
2621 2641 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị x x     x
2622 2642 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản x x     x
2623 2643 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình x x     x
2624 2644 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo x       x
2625 2645 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông x x     x
2626 2646 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang x x     x
2627 2647 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng x x     x
2628 2648 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải x x     x
2629 2649 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái x x     x
2630 2650 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu x x     x
2631 2651 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x x     x
2632 2652 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay x       x
2633 2653 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng x x     x
2634 2654 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng x x     x
2635 2655 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non x x     x
2636 2656 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng x x     x
2637 2657 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm cổ (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
2638 2658 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
2639 2659 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng (điều trị viêm tắc động mạch chi dưới) x x     x
2640 2660 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa  x x     x
2641 2661 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I x x     x
2642 2662 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II x x     x
2643 2663 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III x x     x
2644 2664 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV x x     x
2645 2665 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA x x     x
2646 2666 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB x x     x
2647 2667 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V x x     x
2648 2668 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V x x     x
2649 2669 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI x x     x
2650 2670 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII x x     x
2651 2671 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII x x     x
2652 2672 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII x x     x
2653 2673 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII x x     x
2654 2674 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI x x     x
2655 2675 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình x x     x
2656 2676 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phải x x     x
2657 2677 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau x x     x
2658 2678 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước x x     x
2659 2679 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải x x     x
2660 2680 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái x x     x
2661 2681 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow. x x     x
2662 2682 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan trái x x     x
2663 2683 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm x x     x
2664 2684 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan và đường mật x x     x
2665 2685 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU x x     x
2666 2686 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm  x x     x
2667 2687 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp gối (Arthroscopic Synovectomy of the knee) x x     x
2668 2688 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp háng (Arthroscopic Synovectomy of the hip) x x     x
2669 2689 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp khủyu (Arthroscopic Synovectomy of the Elbow) x x     x
2670 2690 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi  x x     x
2671 2691 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy x x     x
2672 2692 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần x x     x
2673 2693 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách một lỗ x x     x
2674 2694 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách x x     x
2675 2695 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái (Arthroscopy of the First Metatarsophalangeal Joint) x x     x
2676 2696 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối (Debridement of Articular Cartilage in the Knee) x x     x
2677 2697 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử x x     x
2678 2698 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt màng ngoài tim (điều trị tràn dịch màng ngoài tim) x x     x
2679 2699 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt manh tràng x x     x
2680 2700 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 (mỏm nha) qua miệng x x     x
2681 2701 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt mỏm ruột thừa x x     x
2682 2702 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang đường mật x x     x
2683 2703 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang lách x x     x
2684 2704 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột x x     x
2685 2705 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
2686 2706 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang thận x           x         x
2687 2707 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang trung thất x x     x
2688 2708 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang tụy x x     x
2689 2709 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang tuyến thượng thận x x     x
2690 2710 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp  x x     x
2691 2711 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp x x     x
2692 2712 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nối phình động mạch chủ bụng  x x     x
2693 2713 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt phổi không điển hình (cắt kiểu hình chêm) x x     x
2694 2714 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt polyp cổ bọng đái  x x     x
2695 2715 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng  x x     x
2696 2716 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng x x x   x
2697 2717 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa x x x   x
2698 2718 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm    (Arthroscopic Meniscectomy) x x     x
2699 2719 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần  x x     x
2700 2720 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản x x     x
2701 2721 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận dư số  x       x
2702 2722 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X chọn lọc x x     x
2703 2723 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X x x     x
2704 2724 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc x x     x
2705 2725 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy + cắt lách x x     x
2706 2726 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy x x     x
2707 2727 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản  x x     x
2708 2728 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực phải x x     x
2709 2729 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực trái x x     x
2710 2730 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản ngực phải x x     x
2711 2731 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày x       x
2712 2732 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
2713 2733 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
2714 2734 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tiền liệt tuyến  x x x   x
2715 2735 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn  x x     x
2716 2736 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày  x x     x
2717 2737 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2  x x     x
2718 2738 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách x x     x
2719 2739 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 x x     x
2720 2740 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng  x x     x
2721 2741 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung   X x     x
2722 2742 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách x x     x
2723 2743 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy x       x
2724 2744 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổ 2 bên x x     x
2725 2745 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  x x     x
2726 2746 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  x x     x
2727 2747 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp. x x     x
2728 2748 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp x x     x
2729 2749 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp x x     x
2730 2750 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo x x     x
2731 2751 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng-ống hậu môn x x     x
2732 2752 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn  x x     x
2733 2753 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung x x     x
2734 2754 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi mật x x x   x
2735 2755 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi mât, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kerh x x     x
2736 2756 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang  x x     x
2737 2757 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng x x     x
2738 2758 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x x     x
2739 2759 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng x x     x
2740 2760 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi thừa thực quản x x     x
2741 2761 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp x x     x
2742 2762 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận x x     x
2743 2763 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt tuyến ức   x x     x
2744 2764 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng x x     x
2745 2765 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng  x x     x
2746 2766 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng+ tử cung x x     x
2747 2767 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u đường mật ngoài gan thay thế OMC bằng quai ruột rời x x     x
2748 2768 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay (arthroscopic ganglion resection) x x     x
2749 2769 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u lành thực quản ngực phải x x     x
2750 2770 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non x x     x
2751 2771 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột x x     x
2752 2772 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u màng tim x x     x
2753 2773 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u nang màng ngoài tim  x x     x
2754 2774 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai mũi họng   x x     x
2755 2775 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u OMC x x     x
2756 2776 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc  x x     x
2757 2777 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính x x     x
2758 2778 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính x x     x
2759 2779 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u thực quản x x     x
2760 2780 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u trung thất x x     x
2761 2781 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tụy tiết insulin  x x     x
2762 2782 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tụy x x     x
2763 2783 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
2764 2784 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
2765 2785 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức x       x
2766 2786 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi x x     x
2767 2787 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt van niệu đạo sau của trẻ em  x x     x
2768 2788 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt xương sườn số 1 (điều trị hội chứng đường thóat lồng ngực) x x     x
2769 2789 Hồi sức phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực  x x     x
2770 2790 Hồi sức phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung x x     x
2771 2791 Hồi sức phẫu thuật nội soi chuyển vị trí tĩnh mạch để tạo dò động mạch-tĩnh mạch cho chạy thận nhân tạo x x     x
2772 2792 Hồi sức phẫu thuật nội soi cố định các tạng (lồng, sa, thoát vị …) x x     x
2773 2793 Hồi sức phẫu thuật nội soi cố định dạ dày x       x
2774 2794 Hồi sức phẫu thuật nội soi cố định trực tràng + cắt đoạn đại tràng x x     x
2775 2795 Hồi sức phẫu thuật nội soi cố định trực tràng x x     x
2776 2796 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan x x     x
2777 2797 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tồn lưu x x     x
2778 2798 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tụy x x     x
2779 2799 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu âm x x     x
2780 2800 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu màng ngoài tim x x     x
2781 2801 Hồi sức phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy x x     x
2782 2802 Hồi sức phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc x x     x
2783 2803 Hồi sức phẫu thuật nội soi đặt lưới ngả tiền phúc mạc (TEP) x x     x
2784 2804 Hồi sức phẫu thuật nội soi đặt lưới tiền phúc mạc qua ổ bụng (TAPP) x x     x
2785 2805 Hồi sức phẫu thuật nội soi đặt lưới trong phúc mạc x x     x
2786 2806 Hồi sức phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày x x     x
2787 2807 Hồi sức phẫu thuật nội soi dị dạng mạch máu thần kinh số V x x     x
2788 2808 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị áp-xe ruột thừa x x     x
2789 2809 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
2790 2810 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân x x     x
2791 2811 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khủyu (Arthroscopic Management of Elbow Stiffness) x x     x
2792 2812 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị đám quánh ruột thừa x x     x
2793 2813 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khủyu (Arthroscopic Fracture Management in the Elbow) x x     x
2794 2814 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị hẹp môn vị phì đại x x     x
2795 2815 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng ghép sụn xương x x     x
2796 2816 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân x x     x
2797 2817 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh x x     x
2798 2818 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet x x     x
2799 2819 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai x x     x
2800 2820 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi x x     x
2801 2821 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) x x     x
2802 2822 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi x x     x
2803 2823 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị phồng, hẹp, tắc động mạch chủ bụng dưới thận x x     x
2804 2824 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối x x     x
2805 2825 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau x x     x
2806 2826 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tuỷ nền sọ  x x     x
2807 2827 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị rò hậu môn x x     x
2808 2828 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị rung nhĩ x x     x
2809 2829 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục x x     x
2810 2830 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn x x x     x
2811 2831 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ  x x     x
2812 2832 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương dây chằng tròn x x     x
2813 2833 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác x x     x
2814 2834 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản x x     x
2815 2835 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai x x     x
2816 2836 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai x x     x
2817 2837 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài x x     x
2818 2838 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh x x     x
2819 2839 Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày x x     x
2820 2840 Hồi sức phẫu thuật nội soi đính lại nơi bám gân nhị đầu x x     x
2821 2841 Hồi sức phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo x x     x
2822 2842 Hồi sức phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ x x     x
2823 2843 Hồi sức phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ. x x     x
2824 2844 Hồi sức phẫu thuật nội soi Frey điều trị viêm tụy mạn x x     x
2825 2845 Hồi sức phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi x x     x
2826 2846 Hồi sức phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang x x     x
2827 2847 Hồi sức phẫu thuật nội soi ghép sụn chêm x x     x
2828 2848 Hồi sức phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân x x     x
2829 2849 Hồi sức phẫu thuật nội soi ghép thần kinh điều trị liệt mặt x x     x
2830 2850 Hồi sức phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ  x x     x
2831 2851 Hồi sức phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay x x     x
2832 2852 Hồi sức phẫu thuật nội soi giảm áp dây thần kinh II x x     x
2833 2853 Hồi sức phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt x x     x
2834 2854 Hồi sức phẫu thuật nội soi gỡ dính màng phổi x x     x
2835 2855 Hồi sức phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột x x     x
2836 2856 Hồi sức phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi x x     x
2837 2857 Hồi sức phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng + tạo hình hậu môn một thì x x     x
2838 2858 Hồi sức phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân  x x     x
2839 2859 Hồi sức phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên  (Arthroscopic Subtalar Arthrodesis) x x     x
2840 2860 Hồi sức phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản  x x     x
2841 2861 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất x x     x
2842 2862 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý tim x x     x
2843 2863 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt polyp to đại tràng x x     x
2844 2864 Hồi sức phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối x x       x
2845 2865 Hồi sức phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng khoan giải áp x x     x
2846 2866 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải áp vi mạch  x x     x
2847 2867 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp túi phình x x     x
2848 2868 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng x x     x
2849 2869 Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não x x     x
2850 2870 Hồi sức phẩu thuật nội soi kẹp ống động mạch   x x     x
2851 2871 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu cầm máu lách x x     x
2852 2872 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan x x     x
2853 2873 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay x x     x
2854 2874 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành x x     x
2855 2875 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu gấp nếp cơ hoành (điều trị liệt thần kinh hoành) x x     x
2856 2876 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
2857 2877 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
2858 2878 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
2859 2879 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
2860 2880 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay (Arthroscopic Rotator Interval Closure) x x     x
2861 2881 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu mạc treo x x     x
2862 2882 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu miệng nối đại-trực tràng, rửa bụng, dẫn lưu (xì miệng nối đại-trực tràng) x x     x
2863 2883 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu rò ống ngực x x     x
2864 2884 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm (Arthroscopic Meniscus Repair) x x     x
2865 2885 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành x x     x
2866 2886 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
2867 2887 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     x
2868 2888 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
2869 2889 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng x x     x
2870 2890 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
2871 2891 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     x
2872 2892 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
2873 2893 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     x
2874 2894 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
2875 2895 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng x x     x
2876 2896 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
2877 2897 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     x
2878 2898 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng x x     x
2879 2899 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
2880 2900 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     x
2881 2901 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
2882 2902 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     x
2883 2903 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
2884 2904 Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng x x     x
2885 2905 Hồi sức phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy x x     x
2886 2906 Hồi sức phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực x x     x
2887 2907 Hồi sức phẫu thuật nội soi kỹ thuật Heller điều trị co thắt tâm vị x x     x
2888 2908 Hồi sức phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo x x     x
2889 2909 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
2890 2910 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong đường mật   x     x
2891 2911 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trư¬ớc trong vẹo cột sống x x     x
2892 2912 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy hạch trung thất x x     x
2893 2913 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy máu phế mạc đông x x     x
2894 2914 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy máu tụ x x     x
2895 2915 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cốt sống lưng qua lỗ liên hợp x x     x
2896 2916 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống sống lưng qua đường liên bản sống x x     x
2897 2917 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr x x     x
2898 2918 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  x x     x
2899 2919 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr x x     x
2900 2920 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau x x     x
2901 2921 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều x x     x
2902 2922 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u não thất x x     x
2903 2923 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ x x     x
2904 2924 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ  x x     x
2905 2925 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u thành ngực x x     x
2906 2926 Hồi sức phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẫm cổ qua miệng x x     x
2907 2927 Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực cầm máu x x     x
2908 2928 Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi x x     x
2909 2929 Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu x x     x
2910 2930 Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán x x     x
2911 2931 Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi x x x   x
2912 2932 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở cửa sổ màng tim–màng phổi x x     x
2913 2933 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở hồi tràng/hỗng tràng ra da x x     x
2914 2934 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái x x     x
2915 2935 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật x x     x
2916 2936 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
2917 2937 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi x x     x
2918 2938 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật x x     x
2919 2939 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở ruột non ra da x x     x
2920 2940 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở sàng hàm x x     x
2921 2941 Hồi sức phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da x x x   x
2922 2942 Hồi sức phẫu thuật nội soi mũi xoang điều trị gãy xương hàm mặt x x     x
2923 2943 Hồi sức phẫu thuật nội soi nang thận qua phúc mạc  x x     x
2924 2944 Hồi sức phẫu thuật nội soi nang thận sau phúc mạc  x x     x
2925 2945 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
2926 2946 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng x x     x
2927 2947 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối nang tụy- dạ dày điều trị nang giả tụy x x     x
2928 2948 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối nang tụy-hỗng tràng x x     x
2929 2949 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối OMC-tá tràng x x     x
2930 2950 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
2931 2951 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
2932 2952 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng-đại tràng x x     x
2933 2953 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng-đại tràng ngang x x     x
2934 2954 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non-ruột non x x     x
2935 2955 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối tắt thực quản-dạ dày bằng đại tràng x x     x
2936 2956 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối thông lệ mũi x x     x
2937 2957 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối túi mật-hỗng tràng x x     x
2938 2958 Hồi sức phẫu thuật nội soi nối vòi tử cung x x     x
2939 2959 Hồi sức phẫu thuật nội soi ổ bụng chuẩn đoán x x     x
2940 2960 Hồi sức phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai x x     x
2941 2961 Hồi sức phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận x x     x
2942 2962 Hồi sức phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy x x     x
2943 2963 Hồi sức phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III x       x
2944 2964 Hồi sức phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất và sinh thiết u não thất x x     x
2945 2965 Hồi sức phẫu thuật nội soi phình đại tràng bẩm sinh x x     x
2946 2966 Hồi sức phẫu thuật nội soi phình động mạch chủ bụng x x     x
2947 2967 Hồi sức phẫu thuật nội soi phục hồi thành bụng x x     x
2948 2968 Hồi sức phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày x x     x
2949 2969 Hồi sức phẫu thuật nội soi Robotigae x x     x
2950 2970 Hồi sức phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu x x     x
2951 2971 Hồi sức phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận x x     x
2952 2972 Hồi sức phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản x x     x
2953 2973 Hồi sức phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng x x     x
2954 2974 Hồi sức phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất x x     x
2955 2975 Hồi sức phẫu thuật nội soi sửa van hai lá  x       x
2956 2976 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau x x     x
2957 2977 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân) x x     x
2958 2978 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng x x     x
2959 2979 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu x x     x
2960 2980 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó)  x x     x
2961 2981 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn  x x     x
2962 2982 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo sau x x     x
2963 2983 Hồi sức phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước x x     x
2964 2984 Hồi sức phẫu thuật nội soi tán sỏi trong phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr x x     x
2965 2985 Hồi sức phẫu thuật nội soi tán sỏi, dẫn lưu đường mật qua da dưới ECHO x x     x
2966 2986 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình cống não x       x
2967 2987 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận x x     x
2968 2988 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai (Arthroscopic Subacromial Decompression) x x     x
2969 2989 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản x x     x
2970 2990 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
2971 2991 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
2972 2992 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
2973 2993 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
2974 2994 Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản x x     x
2975 2995 Hồi sức phẫu thuật nội soi thắt động mạch gan điều trị ung thư gan/vết thương gan x x     x
2976 2996 Hồi sức phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong x x     x
2977 2997 Hồi sức phẫu thuật nội soi thắt ống ngực (điều trỡ dò bạch huyết) x x     x
2978 2998 Hồi sức phẫu thuật nội soi thắt tuần hoàn bàng hệ x x     x
2979 2999 Hồi sức phẫu thuật nội soi thay van hai lá x       x
2980 3000 Hồi sức phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận x x     x
2981 3001 Hồi sức phẫu thuật nội soi tuỷ sống x x     x
2982 3002 Hồi sức phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm x x     x
2983 3003 Hồi sức phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai x x     x
2984 3004 Hồi sức phẫu thuật nội soi u mạc treo x x     x
2985 3005 Hồi sức phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng x x     x
2986 3006 Hồi sức phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung x x     x
2987 3007 Hồi sức phẫu thuật nội soi viêm phần phụ x x     x
2988 3008 Hồi sức phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa x x     x
2989 3009 Hồi sức phẫu thuật nội soi vỡ đại tràng x x     x
2990 3010 Hồi sức phẫu thuật nội soi vùng nền sọ x x     x
2991 3011 Hồi sức phẫu thuật nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản x x     x
2992 3012 Hồi sức phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán x       x
2993 3013 Hồi sức phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung x x     x
2994 3014 Hồi sức phẫu thuật nối tắt ruột non – đại tràng hoặc trực tràng x x     x
2995 3015 Hồi sức phẫu thuật nối tắt ruột non – ruột non x x x   x
2996 3016 Hồi sức phẫu thuật nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa x x     x
2997 3017 Hồi sức phẫu thuật nối tụy ruột x x     x
2998 3018 Hồi sức phẫu thuật nối vị tràng x x x   x
2999 3019 Hồi sức phẫu thuật nối vòi tử cung x x     x
3000 3020 Hồi sức phẫu thuật nối Wirsung ruột non + nối ống mật chủ - ruột non + nối dạ dày – ruột non trên ba quai ruột biệt lập x x     x
3001 3021 Hồi sức phẫu thuật nong niệu đạo x x     x
3002 3022 Hồi sức phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi lồng điều trị lõm ngực bẩm sinh (VATS) x x     x
3003 3023 Hồi sức phẫu thuật ổ bụng trung phẫu ở trẻ em x x x   x
3004 3024 Hồi sức phẫu thuật quặm bẩm sinh x x     x
3005 3025 Hồi sức phẫu thuật sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) x x     x
3006 3026 Hồi sức phẫu thuật sa sinh dục x x     x
3007 3027 Hồi sức phẫu thuật tạo hình âm đạo + tầng sinh môn x x     x
3008 3028 Hồi sức phẫu thuật tháo lồng ruột x x     x
3009 3029 Hồi sức phẫu thuật ứ máu kinh x x     x
3010 3030 Hồi sức phẫu thuật vá da tạo hình mi x x     x
3011 3031 Hồi sức phẫu thuật vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu x x     x
3012 3032 Hồi sức phẫu thuật vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) x x     x
3013 3033 Hồi sức phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ dưới 6 tuổi x x     x
3014 3034 Hồi sức phẫu thuật viêm sụn vành tai, dị tật vành tai x x     x
3015 3035 Hồi sức rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ tại khoa x x x   x
3016 3036 Hồi sức tán sỏi qua da bằng laser x x     x
3017 3037 Hồi sức tán sỏi qua da bằng siêu âm x x     x
3018 3038 Hồi sức tán sỏi qua da bằng xung hơi x x     x
3019 3039 Hồi sức tán sỏi thận qua da  x x     x
3020 3040 Hồi sức thông tim chẩn đoán và điều trị các bệnh lí tim và mạch ở trẻ em x x     x
3021 3041 Hồi sức trung phẫu ngực ở trẻ em x x     x
    D. GÂY TÊ          
3022 3042 Gây tê áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em  x x     x
3023 3043 Gây tê áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em  x x     x
3024 3044 Gây tê bóc nội mạc động mạch cảnh  x x     x
3025 3045 Gây tê các phẫu thuật áp xe vùng đầu mặt cổ  x x x   x
3026 3046 Gây tê  phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân OAP- dọa OAP x x     x
3027 3047 Gây tê nội soi buồng tử cung can thiệp x x     x
3028 3048 Gây tê nội soi buồng tử cung chẩn đoán x x     x
3029 3049 Gây tê nội soi buồng tử cung, nạo buồng tử cung x x     x
3030 3050 Gây tê nội soi buồng tử cung, sinh thiết buồng tử cung x x     x
3031 3051 Gây tê nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng x x     x
3032 3052 Gây tê nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản x x     x
3033 3053 Gây tê nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản x x     x
3034 3054 Gây tê nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser x x     x
3035 3055 Gây tê nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser x x     x
3036 3056 Gây tê nội soi nối vòi tử cung x x     x
3037 3057 Gây tê nội soi nong hẹp thực quản x x     x
3038 3058 Gây tê nội soi nong niệu quản hẹp x x     x
3039 3059 Gây tê nội soi ổ bụng chẩn đoán x x     x
3040 3060 Gây tê nội soi ổ bụng hỗ trợ đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) x x     x
3041 3061 Gây tê nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán  x x     x
3042 3062 Gây tê nội soi tán sỏi niệu quản  x x     x
3043 3063 Gây tê nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng  x x     x
3044 3064 Gây tê nội soi tạo hình niệu quản quặt sau tĩnh mạch chủ x x     x
3045 3065 Gây tê nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận x x     x
3046 3066 Gây tê nội soi thận ống mềm tán sỏi thận x x     x
3047 3067 Gây tê nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản  x x     x
3048 3068 Gây tê nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi x x     x
3049 3069 Gây tê phẫu thuật áp xe dưới màng tủy  x x     x
3050 3070 Gây tê phẫu thuật áp xe gan x x x   x
3051 3071 Gây tê phẫu thuật áp xe não bằng đường qua mê nhĩ  x x     x
3052 3072 Gây tê phẫu thuật áp xe não x x     x
3053 3073 Gây tê phẫu thuật áp xe tồn dư ổ bụng x x     x
3054 3074 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành /Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển  x x     x
3055 3075 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo  x       x
3056 3076 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong  x       x
3057 3077 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay x       x
3058 3078 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay x       x
3059 3079 Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển x       x
3060 3080 Gây tê phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ x       x
3061 3081 Gây tê phẫu thuật bàn chân bẹt, bàn chân lồi x x     x
3062 3082 Gây tê phẫu thuật bàn chân gót và xoay ngoài x x     x
3063 3083 Gây tê phẫu thuật bàn chân khoèo bẩm sinh x x     x
3064 3084 Gây tê phẫu thuật bàn chân thuổng x x     x
3065 3085 Gây tê phẫu thuật bàng quang lộ ngoài bằng nối bàng quang với trực tràng theo Duhamel x x     x
3066 3086 Gây tê phẫu thuật bảo tồn x x x   x
3067 3087 Gây tê phẫu thuật bất động ngoài xương chày, xương đùi x x x   x
3068 3088 Gây tê phẫu thuật bệnh lý van hai lá trẻ em x x     x
3069 3089 Gây tê phẫu thuật bệnh nhân chửa ngoài dạ con vỡ x x x   x
3070 3090 Gây tê phẫu thuật bệnh nhân tắc mạch ối x x     x
3071 3091 Gây tê phẫu thuật bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa x x x   x
3072 3092 Gây tê phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím có và không tuần hoàn ngoài cơ thể của trẻ em x       x
3073 3093 Gây tê phẫu thuật bệnh võng mạc trẻ đẻ non x       x
3074 3094 Gây tê phẫu thuật bóc bao áp xe não x       x
3075 3095 Gây tê phẫu thuật bóc biểu mô GM (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik x x     x
3076 3096 Gây tê phẫu thuật bóc kén màng phổi (nhu mô phổi) x x     x
3077 3097 Gây tê phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung  x x     x
3078 3098 Gây tê phẫu thuật bóc nhân xơ vú x x     x
3079 3099 Gây tê phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến x x     x
3080 3100 Gây tê phẫu thuật bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau PT cắt DK điều trị BVM x x     x
3081 3101 Gây tê phẫu thuật bong hay đứt dây chằng bên khớp gối x x     x
3082 3102 Gây tê phẫu thuật bong võng mạc tái phát  x x     x
3083 3103 Gây tê phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển x x     x
3084 3104 Gây tê phẫu thuật bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù x x     x
3085 3105 Gây tê phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn                                                                x x     x
3086 3106 Gây tê phẫu thuật bụng cấp cứu không phải chấn thương ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi x x x   x
3087 3107 Gây tê phẫu thuật bụng cấp cứu do chấn thương ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi  x x x   x
3088 3108 Gây tê phẫu thuật bụng lớn ở trẻ em x x     x
3089 3109 Gây tê phẫu thuật bướu cổ  x x x   x
3090 3110 Gây tê phẫu thuật bướu tinh hoàn x x x   x
3091 3111 Gây tê phẫu thuật các trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ: chấn thương chính mũi, chấn thương các xoang hàm, sàng, chấn gẫy xương hàm trên dưới x x     x
3092 3112 Gây tê phẫu thuật cầm máu lại tuyến giáp x x x   x
3093 3113 Gây tê phẫu thuật cắm niệu quản vào bàng quang x x     x
3094 3114 Gây tê phẫu thuật cắt 1 phổi hoặc thuỳ phổi hoặc phân thùy phổi x x     x
3095 3115 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
3096 3116 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng x x     x
3097 3117 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
3098 3118 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng x x     x
3099 3119 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
3100 3120 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ x x     x
3101 3121 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
3102 3122 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
3103 3123 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
3104 3124 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow x x     x
3105 3125 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ x x     x
3106 3126 Gây tê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân x x     x
3107 3127 Gây tê phẫu thuật cắt 2 tạng trong ổ bụng (tiểu khung) trở lên x x     x
3108 3128 Gây tê phẫu thuật cắt âm hộ + vét hạch trên bệnh nhân K âm hộ x x     x
3109 3129 Gây tê phẫu thuật cắt âm hộ đơn thuần x x x   x
3110 3130 Gây tê phẫu thuật cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên x x     x
3111 3131 Gây tê phẫu thuật cắt amidan ở người lớn  x x x   x
3112 3132 Gây tê phẫu thuật cắt amidan ở trẻ em x x x   x
3113 3133 Gây tê phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
3114 3134 Gây tê phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân x x     x
3115 3135 Gây tê phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
3116 3136 Gây tê phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân x x     x
3117 3137 Gây tê phẫu thuật cắt bán phần hay toàn phần do nang tuyến giáp, ung thư tuyến giáp có hoặc không kèm theo nạo vét hoạch vùng đầu mặt cổ x x     x
3118 3138 Gây tê phẫu thuật cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng nước tiểu bằng ruột x x     x
3119 3139 Gây tê phẫu thuật cắt bàng quang x x     x
3120 3140 Gây tê phẫu thuật cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da x x     x
3121 3141 Gây tê phẫu thuật cắt bàng quang, tạo hình bàng quang x x     x
3122 3142 Gây tê phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x   x
3123 3143 Gây tê phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy)  x x     x
3124 3144 Gây tê phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF x x     x
3125 3145 Gây tê phẫu thuật cắt bóng Vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường mở D2 tá tràng x x     x
3126 3146 Gây tê phẫu thuật cắt buồng trứng 2 bên x x     x
3127 3147 Gây tê phẫu thuật cắt bướu thòng hỗ trợ qua nội soi  x x     x
3128 3148 Gây tê phẫu thuật cắt các khối u ở phổi x x     x
3129 3149 Gây tê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm x x     x
3130 3150 Gây tê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm x x x   x
3131 3151 Gây tê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm x x     x
3132 3152 Gây tê phẫu thuật cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm x x     x
3133 3153 Gây tê phẫu thuật cắt chắp có bọc x x x   x
3134 3154 Gây tê phẫu thuật cắt chậu sàn miệng, tạo hình x x     x
3135 3155 Gây tê phẫu thuật cắt chậu sàn miệng, tạo hình, vét hạch cổ x x     x
3136 3156 Gây tê phẫu thuật cắt chi, vét hạch do ung thư x x x   x
3137 3157 Gây tê phẫu thuật cắt chỏm nang gan  x x     x
3138 3158 Gây tê phẫu thuật cắt cổ bàng quang x x     x
3139 3159 Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi x x     x
3140 3160 Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller x x     x
3141 3161 Gây tê phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường âm đạo x x     x
3142 3162 Gây tê phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường bụng, đường âm đạo x x     x
3143 3163 Gây tê phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường bụng x x     x
3144 3164 Gây tê phẫu thuật cắt cột tuỷ sống điều trị chứng đau thần kinh  x x     x
3145 3165 Gây tê phẫu thuật cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa x x     x
3146 3166 Gây tê phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay x x x   x
3147 3167 Gây tê phẫu thuật cắt cụt chi x x x   x
3148 3168 Gây tê phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x   x
3149 3169 Gây tê phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm ngực x x     x
3150 3170 Gây tê phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh dưới hàm x x     x
3151 3171 Gây tê phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh ổ mắt x x     x
3152 3172 Gây tê phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh thái dương x x     x
3153 3173 Gây tê phẫu thuật cắt dị tật hậu môn-trực tràng, làm lại niệu đạo x x     x
3154 3174 Gây tê phẫu thuật cắt đoạn chi x x x   x
3155 3175 Gây tê phẫu thuật cắt đường dò dưới da-dưới màng tuỷ  x x x   x
3156 3176 Gây tê phẫu thuật cắt đường rò luân nhĩ x x     x
3157 3177 Gây tê phẫu thuật cắt đường rò môi dưới x x     x
3158 3178 Gây tê phẫu thuật cắt đường thông động – tĩnh mạch chạy thận nhân tạo do biến chứng hoặc sau ghép thận x x x   x
3159 3179 Gây tê phẫu thuật cắt dương vật trong lưỡng giới giả nữ x x x   x
3160 3180 Gây tê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần x       x
3161 3181 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn x x     x
3162 3182 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em x x     x
3163 3183 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
3164 3184 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% 10% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
3165 3185 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
3166 3186 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
3167 3187 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% 3% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
3168 3188 Gây tê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
3169 3189 Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm x x x   x
3170 3190 Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt x x x   x
3171 3191 Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm x x x   x
3172 3192 Gây tê phẫu thuật cắt khối u khẩu cái x x     x
3173 3193 Gây tê phẫu thuật cắt lách bán phần x x     x
3174 3194 Gây tê phẫu thuật cắt lách bệnh lý x x     x
3175 3195 Gây tê phẫu thuật cắt lách do chấn thương x x x   x
3176 3196 Gây tê phẫu thuật cắt lách ung thư, apxe x x     x
3177 3197 Gây tê phẫu thuật cắt lại dạ dày x x     x
3178 3198 Gây tê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân  từ  1 -  3% diện tích cơ thể x x x   x
3179 3199 Gây tê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể x x x   x
3180 3200 Gây tê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể x x x   x
3181 3201 Gây tê phẫu thuật cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay x x x   x
3182 3202 Gây tê phẫu thuật cắt lọc nhu mô gan  x x     x
3183 3203 Gây tê phẫu thuật cắt lọc vết thương gãy xương hở, nắm chỉnh và cố định tạm thời x x x   x
3184 3204 Gây tê phẫu thuật cắt lồi xương x x     x
3185 3205 Gây tê phẫu thuật cắt mạc nối lớn x x x   x
3186 3206 Gây tê phẫu thuật cắt mạc nối lớn, phúc mạc x x x   x
3187 3207 Gây tê phẫu thuật cắt màng ngăn tá tràng x x x   x
3188 3208 Gây tê phẫu thuật cắt màng tim rộng x x     x
3189 3209 Gây tê phẫu thuật cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử x x     x
3190 3210 Gây tê phẫu thuật cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng x x     x
3191 3211 Gây tê phẫu thuật cắt mào tinh x x     x
3192 3212 Gây tê phẫu thuật cắt mỏm thừa trực tràng x x     x
3193 3213 Gây tê phẫu thuật cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp x x     x
3194 3214 Gây tê phẫu thuật cắt một bên phổi do ung thư x x     x
3195 3215 Gây tê phẫu thuật cắt một nửa bàng quang và túi thừa bàng quang x x     x
3196 3216 Gây tê phẫu thuật cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) x x     x
3197 3217 Gây tê phẫu thuật cắt một phần bản sống trong hẹp ống sống cổ  x x     x
3198 3218 Gây tê phẫu thuật cắt một phần tuỵ  x x     x
3199 3219 Gây tê phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm dưới x x     x
3200 3220 Gây tê phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên có can thiệp xoang x x     x
3201 3221 Gây tê phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên x x     x
3202 3222 Gây tê phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm dưới x x     x
3203 3223 Gây tê phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm trên x x     x
3204 3224 Gây tê phẫu thuật cắt nang ống mật chủ  x x     x
3205 3225 Gây tê phẫu thuật cắt nang ống mật chủ, nối gan hỗng tràng X x     x
3206 3226 Gây tê phẫu thuật cắt nang tụy X x     x
3207 3227 Gây tê phẫu thuật cắt ngã ba đường mật hoặc ống gan phải ống gan trái  X x     x
3208 3228 Gây tê phẫu thuật cắt nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài X x     x
3209 3229 Gây tê phẫu thuật cắt nhiều đoạn ruột non X x     x
3210 3230 Gây tê phẫu thuật cắt nhiều hạ phân thuỳ  X x     x
3211 3231 Gây tê phẫu thuật cắt nối niệu đạo sau X x     x
3212 3232 Gây tê phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước X x     x
3213 3233 Gây tê phẫu thuật cắt nối niệu quản X x     x
3214 3234 Gây tê phẫu thuật cắt nối thực quản X x     x
3215 3235 Gây tê phẫu thuật cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt X x     x
3216 3236 Gây tê phẫu thuật cắt nửa bàng quang có tạo hình bằng đoạn ruột X x     x
3217 3237 Gây tê phẫu thuật cắt nửa đại tràng phải, (trái) do ung thư kèm vét hạch X x     x
3218 3238 Gây tê phẫu thuật cắt nửa xuơng hảm trên hoặc dưới X x     x
3219 3239 Gây tê phẫu thuật cắt ống động mạch  X x     x
3220 3240 Gây tê phẫu thuật cắt phân thùy gan X x     x
3221 3241 Gây tê phẫu thuật cắt phân thuỳ gan, thuỳ gan X x     x
3222 3242 Gây tê phẫu thuật cắt phổi theo tổn thương x x     x
3223 3243 Gây tê phẫu thuật cắt polyp buồng tử cung  x x     x
3224 3244 Gây tê phẫu thuật cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau x x     x
3225 3245 Gây tê phẫu thuật cắt polyp một đoạn đại tràng phải, cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo x x     x
3226 3246 Gây tê phẫu thuật cắt polyp mũi x x     x
3227 3247 Gây tê phẫu thuật cắt rộng tổ chức áp xe vú  x x x   x
3228 3248 Gây tê phẫu thuật cắt rộng u niệu đạo x x     x
3229 3249 Gây tê phẫu thuật cắt ruột non hình chêm x x x   x
3230 3250 Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa đơn thuần x x x   x
3231 3251 Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa viêm cấp ở trẻ dưới 6 tuổi x x     x
3232 3252 Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe x x x   x
3233 3253 Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng x x x   x
3234 3254 Gây tê phẫu thuật cắt ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng x x     x
3235 3255 Gây tê phẫu thuật cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy x x x   x
3236 3256 Gây tê phẫu thuật cắt thận  x x     x
3237 3257 Gây tê phẫu thuật cắt thận bán phần x x     x
3238 3258 Gây tê phẫu thuật cắt thận đơn thuần x x     x
3239 3259 Gây tê phẫu thuật cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách x x     x
3240 3260 Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X chọn lọc x x     x
3241 3261 Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X siêu chọn lọc x x     x
3242 3262 Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X toàn bộ x x     x
3243 3263 Gây tê phẫu thuật cắt thận phụ và xử lý phần cuối niệu quản trong niệu quản đôi x x     x
3244 3264 Gây tê phẫu thuật cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ x x     x
3245 3265 Gây tê phẫu thuật cắt thân và đuôi tuỵ x x     x
3246 3266 Gây tê phẫu thuật cắt thanh quản bán phần, toàn phần có hoặc không nạo vét hạch đầu mặt cổ x x     x
3247 3267 Gây tê phẫu thuật cắt thể Morgani xoắn x x     x
3248 3268 Gây tê phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không  cố định IOL x x     x
3249 3269 Gây tê phẫu thuật cắt thị thần kinh x x     x
3250 3270 Gây tê phẫu thuật cắt thừa ngón đơn thuần x x x   x
3251 3271 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình thực quản  x x     x
3252 3272 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng hoặc ruột non x x     x
3253 3273 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, hạ họng, thanh quản x X     x
3254 3274 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực x X     x
3255 3275 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực, cổ x X     x
3256 3276 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày không mở ngực x X     x
3257 3277 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực, cổ x X     x
3258 3278 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực x X     x
3259 3279 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực x X     x
3260 3280 Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng quai ruột (ruột non, đại tràng vi phẫu) x X     x
3261 3281 Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ gan trái  x X     x
3262 3282 Gây tê phẫu thuật cắt thùy gan trái, phải do ung thư x X     x
3263 3283 Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ hoặc phần thuỳ phổi do ung thư x X     x
3264 3284 Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại x X     x
3265 3285 Gây tê phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp x X     x
3266 3286 Gây tê phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ  x X x   x
3267 3287 Gây tê phẫu thuật cắt tinh hoàn x x x   x
3268 3288 Gây tê phẫu thuật cắt tinh mạc x x     x
3269 3289 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder, Camey x x     x
3270 3290 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình. x x     x
3271 3291 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột x x     x
3272 3292 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày x x     x
3273 3293 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng x x     x
3274 3294 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, trực tràng x x     x
3275 3295 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo x x     x
3276 3296 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn x x     x
3277 3297 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng - tạo hình thực quản  x x     x
3278 3298 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng x x x   x
3279 3299 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ ruột non x x x   x
3280 3300 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản x x     x
3281 3301 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tụy x x     x
3282 3302 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
3283 3303 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
3284 3304 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow x x     x
3285 3305 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
3286 3306 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc x x     x
3287 3307 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ x x     x
3288 3308 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
3289 3309 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng x x     x
3290 3310 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
3291 3311 Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII x x     x
3292 3312 Gây tê phẫu thuật cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư  x x     x
3293 3313 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên x x     x
3294 3314 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + phần phụ + mạc nối lớn  x x x   x
3295 3315 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng kèm tạo hình niệu quản x x     x
3296 3316 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, phần phụ x x x   x
3297 3317 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + buồng trứng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng x x     x
3298 3318 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + vét hạch trên bệnh nhân ung thư tử cung x x     x
3299 3319 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì Chorio + chửa trứng  x x     x
3300 3320 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì K cổ tử cung x x     x
3301 3321 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung x x x   x
3302 3322 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ, vét hạch tiểu khung x x     x
3303 3323 Gây tê phẫu thuật cắt tử cung x x x   x
3304 3324 Gây tê phẫu thuật cắt túi lệ x x     x
3305 3325 Gây tê phẫu thuật cắt túi mật  x x x   x
3306 3326 Gây tê phẫu thuật cắt túi sa niệu quản x x     x
3307 3327 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa đại tràng x x x   x
3308 3328 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa Meckel x x x   x
3309 3329 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo  x x     x
3310 3330 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng x x x   x
3311 3331 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa thực quản cổ x x     x
3312 3332 Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa thực quản ngực x x     x
3313 3333 Gây tê phẫu thuật cắt tụy trung tâm x x     x
3314 3334 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp x x     x
3315 3335 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính x x     x
3316 3336 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII x x     x
3317 3337 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến thượng thận 1 bên x x     x
3318 3338 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến thượng thận 2 bên x x     x
3319 3339 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến thượng thận x x     x
3320 3340 Gây tê phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức x       x
3321 3341 Gây tê phẫu thuật cắt u bán phần sau x       x
3322 3342 Gây tê phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên x x     x
3323 3343 Gây tê phẫu thuật cắt u biểu bì x x     x
3324 3344 Gây tê phẫu thuật cắt u buồng trứng hoặc bóc u buồng trứng x x     x
3325 3345 Gây tê phẫu thuật cắt u buồng trứng, gỡ dính x x     x
3326 3346 Gây tê phẫu thuật cắt u da đầu  x x x   x
3327 3347 Gây tê phẫu thuật cắt u da lành tính vành tai x x     x
3328 3348 Gây tê phẫu thuật cắt u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm x x x   x
3329 3349 Gây tê phẫu thuật cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da x x     x
3330 3350 Gây tê phẫu thuật cắt u da mi không ghép x x     x
3331 3351 Gây tê phẫu thuật cắt u đáy lưỡi và mở khí quản x x     x
3332 3352 Gây tê phẫu thuật cắt u đáy lưỡi x x     x
3333 3353 Gây tê phẫu thuật cắt u dây thần kinh số VIII x       x
3334 3354 Gây tê phẫu thuật cắt u dây V / u dây VIII x       x
3335 3355 Gây tê phẫu thuật cắt u hố sau u góc cầu tiểu não x       x
3336 3356 Gây tê phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não x       x
3337 3357 Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ x       x
3338 3358 Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt x       x
3339 3359 Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mũi x       x
3340 3360 Gây tê phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser x       x
3341 3361 Gây tê phẫu thuật cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép x x     x
3342 3362 Gây tê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc x       x
3343 3363 Gây tê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ x x     x
3344 3364 Gây tê phẫu thuật cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm x x x   x
3345 3365 Gây tê phẫu thuật cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) x x     x
3346 3366 Gây tê phẫu thuật cắt u lành tính vùng mũi dưới 2cm x x     x
3347 3367 Gây tê phẫu thuật cắt u lợi hàm x x     x
3348 3368 Gây tê phẫu thuật cắt u lưỡi x x     x
3349 3369 Gây tê phẫu thuật cắt u mạc nối lớn x x     x
3350 3370 Gây tê phẫu thuật cắt u mạc treo ruột x x x   x
3351 3371 Gây tê phẫu thuật cắt u màng tim x x     x
3352 3372 Gây tê phẫu thuật cắt u máu tuỷ sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ x x     x
3353 3373 Gây tê phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm x x     x
3354 3374 Gây tê phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10 cm x x     x
3355 3375 Gây tê phẫu thuật cắt u men xương hàm dưới giữ lại bờ nền x x     x
3356 3376 Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da x x     x
3357 3377 Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép x x     x
3358 3378 Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá x x     x
3359 3379 Gây tê phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da x x     x
3360 3380 Gây tê phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm x x x   x
3361 3381 Gây tê phẫu thuật cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm x x x   x
3362 3382 Gây tê phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch x x x   x
3363 3383 Gây tê phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn x x x   x
3364 3384 Gây tê phẫu thuật cắt u nang buồng trứng x x x   x
3365 3385 Gây tê phẫu thuật cắt u nang giáp lưỡi  x x     x
3366 3386 Gây tê phẫu thuật cắt u nang giáp trạng  x x     x
3367 3387 Gây tê phẫu thuật cắt u nang phổi hoặc nang phế quản x x     x
3368 3388 Gây tê phẫu thuật cắt u nang tụy không cắt tụy có dẫn lưu x x     x
3369 3389 Gây tê phẫu thuật cắt u nhú thanh quản bằng laser x x     x
3370 3390 Gây tê phẫu thuật cắt u niêm mạc má x x     x
3371 3391 Gây tê phẫu thuật cắt u ống mật chủ có đặt xen 1 quai hỗng tràng x x     x
3372 3392 Gây tê phẫu thuật cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang x x     x
3373 3393 Gây tê phẫu thuật cắt u phổi, u màng phổi x x     x
3374 3394 Gây tê phẫu thuật cắt u sắc tố vùng hàm mặt x x     x
3375 3395 Gây tê phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch x x     x
3376 3396 Gây tê phẫu thuật cắt u sau phúc mạc  x x     x
3377 3397 Gây tê phẫu thuật cắt u sùi đầu miệng sáo x x x   x
3378 3398 Gây tê phẫu thuật cắt u tá tràng x x     x
3379 3399 Gây tê phẫu thuật cắt u tế bào khổng lồ có hoặc không ghép xương x x     x
3380 3400 Gây tê phẫu thuật cắt u thần kinh vùng hàm mặt x x     x
3381 3401 Gây tê phẫu thuật cắt u thần kinh x x     x
3382 3402 Gây tê phẫu thuật cắt u thành âm đạo x x     x
3383 3403 Gây tê phẫu thuật cắt u thành ngực  x x     x
3384 3404 Gây tê phẫu thuật cắt u thực quản x x     x
3385 3405 Gây tê phẫu thuật cắt u tiền phòng   x x     x
3386 3406 Gây tê phẫu thuật cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung x x     x
3387 3407 Gây tê phẫu thuật cắt u trực tràng làm hậu môn nhân tạo x x     x
3388 3408 Gây tê phẫu thuật cắt u trực tràng ống hậu môn x x     x
3389 3409 Gây tê phẫu thuật cắt u trung thất to xâm lấn mạch máu  x x     x
3390 3410 Gây tê phẫu thuật cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch bên lồng ngực x x     x
3391 3411 Gây tê phẫu thuật cắt u tụy tiết Insulin x x     x
3392 3412 Gây tê phẫu thuật cắt u tuỵ x x     x
3393 3413 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt dưới hàm x x     x
3394 3414 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt mang tai x x     x
3395 3415 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận  x x     x
3396 3416 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
3397 3417 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
3398 3418 Gây tê phẫu thuật cắt u tuyến ức / nhược cơ x x     x
3399 3419 Gây tê phẫu thuật cắt u vú lành tính x x     x
3400 3420 Gây tê phẫu thuật cắt u vú, vú to nam giới x x     x
3401 3421 Gây tê phẫu thuật cắt u vùng họng miệng  x x     x
3402 3422 Gây tê phẫu thuật cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm x x     x
3403 3423 Gây tê phẫu thuật cắt u xương lành x x x   x
3404 3424 Gây tê phẫu thuật cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn x x x   x
3405 3425 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư âm hộ + vét hạch bẹn 2 bên x x     x
3406 3426 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư âm hộ tái phát x x     x
3407 3427 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư amidan/thanh quản. x x     x
3408 3428 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư bàng quang có hay không tạo hình bàng quang x x     x
3409 3429 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung toàn bộ và mạc nối lớn. x x     x
3410 3430 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư da đầu, mặt có tạo hình x x     x
3411 3431 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình x x     x
3412 3432 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình x x     x
3413 3433 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang xoang hàm, xoang sàng … x x     x
3414 3434 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da x x     x
3415 3435 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa x x     x
3416 3436 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi và vét hạch cổ  x x     x
3417 3437 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm x x     x
3418 3438 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5cm x x x   x
3419 3439 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư phần mềm x x     x
3420 3440 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư thận  x x     x
3421 3441 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư tiền liệt tuyến. x x     x
3422 3442 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư tinh hoàn lạc chỗ x x     x
3423 3443 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư tử cung chảy máu  x x     x
3424 3444 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư túi mật x x     x
3425 3445 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư vòm khẩu cái  x x     x
3426 3446 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư vú tiết kiệm da tạo hình ngay x x     x
3427 3447 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm và hạch cổ x x     x
3428 3448 Gây tê phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt tại chỗ x x     x
3429 3449 Gây tê phẫu thuật cắt và thắt đường rò khí quản - thực quản x x     x
3430 3450 Gây tê phẫu thuật cắt vú trên bệnh nhân K vú X x     x
3431 3451 Gây tê phẫu thuật cắt xương hàm tạo hình x x     x
3432 3452 Gây tê phẫu thuật cắt, nạo vét hạch cổ tiệt căn x x     x
3433 3453 Gây tê phẫu thuật chấn thương không sốc hoặc sốc nhẹ  x x x   x
3434 3455 Gây tê phẫu thuật chấn thương sọ não x x x   x
3435 3456 Gây tê phẫu thuật chấn thương/lao cột sống cổ x x     x
3436 3457 Gây tê phẫu thuật chấn thương/lao cột sống ngực, thắt lưng x x     x
3437 3458 Gây tê phẫu thuật chích áp xe gan x x x   x
3438 3459 Gây tê phẫu thuật chỉnh , xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK x x     x
3439 3460 Gây tê phẫu thuật chỉnh gù vẹo cột sống x x     x
3440 3461 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình cong dương vật x x x   x
3441 3462 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình vùi dương vật x x x   x
3442 3463 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình vùng đầu mặt cổ x x     x
3443 3464 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình xương 2 hàm x x     x
3444 3465 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới hai bên x x     x
3445 3466 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới một bên x x     x
3446 3467 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên hai bên x x     x
3447 3468 Gây tê phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên một bên x x     x
3448 3469 Gây tê phẫu thuật chỉnh sửa sẹo xấu dương vật x x     x
3449 3470 Gây tê phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt dịch kính x x     x
3450 3471 Gây tê phẫu thuật chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt x x     x
3451 3472 Gây tê phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ  x x     x
3452 3473 Gây tê phẫu thuật chửa ngoài dạ con vỡ x x x   x
3453 3474 Gây tê phẫu thuật chữa túi thừa bàng quang x x     x
3454 3475 Gây tê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) x x     x
3455 3476 Gây tê phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi x x     x
3456 3477 Gây tê phẫu thuật cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới x x     x
3457 3478 Gây tê phẫu thuật cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng các nút Ivy x x     x
3458 3479 Gây tê phẫu thuật cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn x x     x
3459 3480 Gây tê phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính x x     x
3460 3481 Gây tê phẫu thuật cố định kết hợp xương nẹp vit gãy thân xương cánh tay x x x   x
3461 3482 Gây tê phẫu thuật cố định mảng sườn di động x x     x
3462 3483 Gây tê phẫu thuật cố định màng xương tạo cùng đồ x x     x
3463 3484 Gây tê phẫu thuật cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm x x x   x
3464 3485 Gây tê phẫu thuật cơ hoành rách do chấn thương qua đường bụng x x     x
3465 3486 Gây tê phẫu thuật cơ hoành rách do chấn thương qua đường ngực x x     x
3466 3487 Gây tê phẫu thuật có sốc x x     x
3467 3488 Gây tê phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ Delta x x     x
3468 3489 Gây tê phẫu thuật đa chấn thương x x     x
3469 3490 Gây tê phẫu thuật đại phẫu ngực ở trẻ em (các khối u trong lồng ngực, các bệnh lí bẩm sinh tim phổi…) x       x
3470 3491 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu 2 niệu quản ra thành bụng x x     x
3471 3492 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu 2 thận x x     x
3472 3493 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu x x x   x
3473 3494 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu áp xe gan x x x   x
3474 3495 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu máu tụ vùng miệng - hàm mặt x x     x
3475 3496 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 bên x x     x
3476 3497 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu thận x x     x
3477 3498 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu túi mật x x x   x
3478 3499 Gây tê phẫu thuật dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp x x x   x
3479 3500 Gây tê phẫu thuật đặt bản silicon điều trị lõm mắt  x x     x
3480 3501 Gây tê phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) x x     x
3481 3502 Gây tê phẫu thuật đặt khung định vị u não x x     x
3482 3503 Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi x x     x
3483 3504 Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm x x     x
3484 3505 Gây tê phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) x x     x
3485 3506 Gây tê phẫu thuật đặt stent các động mạch ngoại vi x x x   x
3486 3507 Gây tê phẫu thuật đặt stent động mạch chủ bụng  x x     x
3487 3508 Gây tê phẫu thuật đặt stent động mạch chủ ngực x x     x
3488 3509 Gây tê phẫu thuật đặt stent động mạch đùi x x x   x
3489 3510 Gây tê phẫu thuật đặt stent quai động mạch chủ x       x
3490 3511 Gây tê phẫu thuật đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt  x x     x
3491 3512 Gây tê phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) x x     x
3492 3513 Gây tê phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm x x     x
3493 3514 Gây tê phẫu thuật dị dạng đường sinh dục  x x     x
3494 3515 Gây tê phẫu thuật dị dạng tử cung x x     x
3495 3516 Gây tê phẫu thuật di thực hàng lông mi x x     x
3496 3517 Gây tê phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri x       x
3497 3518 Gây tê phẫu thuật điều trị bảo tồn gẫy lồi cầu xương hàm dưới x x     x
3498 3519 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ lớn và người lớn x x     x
3499 3520 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ nhỏ x       x
3500 3521 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò sung x x     x
3501 3522 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi x x     x
3502 3523 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh lý phổi – trung thất ở trẻ em dưới 5 tuổi x x     x
3503 3524 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh Rectocelle x x     x
3504 3525 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh suy – giãn tĩnh mạch chi dưới x x     x
3505 3526 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil x x     x
3506 3527 Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh xuất tinh sớm x x     x
3507 3528 Gây tê phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng x x     x
3508 3529 Gây tê phẫu thuật điều trị can sai xương gò má x x     x
3509 3530 Gây tê phẫu thuật điều trị can sai xương hàm dưới x x     x
3510 3531 Gây tê phẫu thuật điều trị can sai xương hàm trên x x     x
3511 3532 Gây tê phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tĩnh mạch cửa có chụp và nối mạch máu x       x
3512 3533 Gây tê phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tịnh mạch cửa không có nối mạch máu x x     x
3513 3534 Gây tê phẫu thuật điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
3514 3535 Gây tê phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport...), laser x x     x
3515 3536 Gây tê phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên x       x
3516 3537 Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép sụn xương tự thân x       x
3517 3538 Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế x       x
3518 3539 Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt x       x
3519 3540 Gây tê phẫu thuật điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) x x     x
3520 3541 Gây tê phẫu thuật điều trị hẹp khít động mạch cảnh do xơ vữa x x     x
3521 3542 Gây tê phẫu thuật điều trị hẹp môn vị phì đại x x     x
3522 3543 Gây tê phẫu thuật điều trị hở mi         x
3523 3544 Gây tê phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ x x     x
3524 3545 Gây tê phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm vùng hàm mặt do tia xạ x x     x
3525 3546 Gây tê phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh  quay x x x   x
3526 3547 Gây tê phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh  trụ x x x   x
3527 3548 Gây tê phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay x x x   x
3528 3549 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt hai bên x x     x
3529 3550 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt một bên x x     x
3530 3551 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên x x     x
3531 3552 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên x x     x
3532 3553 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở ngang mặt x x     x
3533 3554 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng không toàn bộ x x     x
3534 3555 Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng toàn bộ x x     x
3535 3556 Gây tê phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng kỹ thuật vi phẫu x x     x
3536 3557 Gây tê phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport...) x x     x
3537 3558 Gây tê phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại x x     x
3538 3559 Gây tê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép x x     x
3539 3560 Gây tê phẫu thuật điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) x x     x
3540 3561 Gây tê phẫu thuật điều trị phồng động mạch cảnh x x     x
3541 3562 Gây tê phẫu thuật điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng x x     x
3542 3563 Gây tê phẫu thuật điều trị phồng, giả phồng động mạch chi x x x   x
3543 3564 Gây tê phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng  x x     x
3544 3565 Gây tê phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn  x x x   x
3545 3566 Gây tê phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser x       x
3546 3567 Gây tê phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao x       x
3547 3568 Gây tê phẫu thuật điều trị són tiểu x x     x
3548 3569 Gây tê phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi bán cấp tính x x     x
3549 3570 Gây tê phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi cấp tính do huyết khối, mảnh sùi, dị vật x x     x
3550 3571 Gây tê phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại x x     x
3551 3572 Gây tê phẫu thuật điều trị táo bón do rối loạn co thắt cơ mu – trực tràng (Anismus) x x     x
3552 3573 Gây tê phẫu thuật điều trị tật thiếu xương quay bẩm sinh x x     x
3553 3574 Gây tê phẫu thuật điều trị teo đường mật bẩm sinh x x     x
3554 3575 Gây tê phẫu thuật điều trị teo thực quản  x       x
3555 3576 Gây tê phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch chủ x       x
3556 3577 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên x x x   x
3557 3578 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini x x x   x
3558 3579 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice x x x   x
3559 3580 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein x x x   x
3560 3581 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice x x x   x
3561 3582 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát x x x   x
3562 3583 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành x x     x
3563 3584 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị đùi x x x   x
3564 3585 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) x x     x
3565 3586 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành x x     x
3566 3587 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị qua khe thực quản x x     x
3567 3588 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác x x x   x
3568 3589 Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị vết phẫu thuật thành bụng x x x   x
3569 3590 Gây tê phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch cảnh x x     x
3570 3591 Gây tê phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch chi x x     x
3571 3592 Gây tê phẫu thuật điều trị thực quản đôi  x       x
3572 3593 Gây tê phẫu thuật điều trị thủng đường tiêu hóa có làm hậu môn nhân tạo x x     x
3573 3594 Gây tê phẫu thuật điều trị tồn tại ống rốn bàng quang x x     x
3574 3595 Gây tê phẫu thuật điều trị tồn tại ống rốn ruột x x     x
3575 3596 Gây tê phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay x x     x
3576 3597 Gây tê phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay x x     x
3577 3598 Gây tê phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu x x x   x
3578 3599 Gây tê phẫu thuật điều trị u lợi bằng laser x x     x
3579 3600 Gây tê phẫu thuật điều trị u máu bằng hoá chất x x     x
3580 3601 Gây tê phẫu thuật điều trị vẹo cổ x x     x
3581 3602 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân x x x   x
3582 3603 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng vạt có sử dụng vi phẫu thuật x x     x
3583 3604 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương mạch đốt sống x x     x
3584 3605 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận x x x   x
3585 3606 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ x x x   x
3586 3607 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương ngực – bụng qua đường bụng x x x   x
3587 3608 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần x x x   x
3588 3609 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu x x     x
3589 3610 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức x x     x
3590 3611 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức x x x   x
3591 3612 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương tim x x     x
3592 3613 Gây tê phẫu thuật điều trị vết thương vùng hàm mặt do hoả khí x x     x
3593 3614 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay x x x   x
3594 3615 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp x x     x
3595 3616 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm mủ màng tim x x     x
3596 3617 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát x x x   x
3597 3618 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm tuyến mang tai bằng bơm rửa thuốc qua lỗ ống tuyến x x x   x
3598 3619 Gây tê phẫu thuật điều trị viêm xoang hàm do răng x x     x
3599 3620 Gây tê phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực x x     x
3600 3621 Gây tê phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương x x     x

 

(Lượt đọc: 1910)

Tin tức liên quan

 • Quảng cáo
  • Banner đại hội đảng PC
 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam