Banner
Banner đại hội đảng PC
Banner đại hội đảng điện thoại

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 2)

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 2)

1201 1212 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống lưng x x     x
1202 1213 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên x x     x
1203 1214 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên x x     x
1204 1215 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ x x     x
1205 1216 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi x x     x
1206 1217 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan x x     x
1207 1218 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc x x     x
1208 1219 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
1209 1220 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
1210 1221 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
1211 1222 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
1212 1223 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị x x     x
1213 1224 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản x x     x
1214 1225 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình x x     x
1215 1227 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông x x     x
1216 1228 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang x x     x
1217 1229 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng x x     x
1218 1230 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải x x     x
1219 1231 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái x x     x
1220 1232 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu x x     x
1221 1233 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x x     x
1222 1235 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng x x     x
1223 1236 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng x x     x
1224 1237 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non x x     x
1225 1238 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng x x     x
1226 1239 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm cổ (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
1227 1240 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
1228 1241 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng (điều trị viêm tắc động mạch chi dưới) x x     x
1229 1242 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa  x x     x
1230 1243 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I x x     x
1231 1244 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II x x     x
1232 1245 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III x x     x
1233 1246 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV x x     x
1234 1247 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA x x     x
1235 1248 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB x x     x
1236 1249 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V x x     x
1237 1250 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V x x     x
1238 1251 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI x x     x
1239 1252 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII x x     x
1240 1253 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII x x     x
1241 1254 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII x x     x
1242 1255 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII x x     x
1243 1256 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI x x     x
1244 1257 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình x x     x
1245 1258 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan phải x x     x
1246 1259 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau x x     x
1247 1260 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước x x     x
1248 1261 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải x x     x
1249 1262 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái x x     x
1250 1263 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow. x x     x
1251 1264 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan trái x x     x
1252 1265 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm x x     x
1253 1266 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gan và đường mật x x     x
1254 1267 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU x x     x
1255 1268 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm  x x     x
1256 1269 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp gối (Arthroscopic Synovectomy of the knee) x x     x
1257 1270 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp háng (Arthroscopic Synovectomy of the hip) x x     x
1258 1271 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp khủyu (Arthroscopic Synovectomy of the Elbow) x x     x
1259 1272 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi  x x     x
1260 1273 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy x x     x
1261 1274 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần x x     x
1262 1275 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lách một lỗ x x     x
1263 1276 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lách x x     x
1264 1277 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái (Arthroscopy of the First Metatarsophalangeal Joint) x x     x
1265 1278 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối (Debridement of Articular Cartilage in the Knee) x x     x
1266 1279 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử x x     x
1267 1280 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt màng ngoài tim (điều trị tràn dịch màng ngoài tim) x x     x
1268 1281 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt manh tràng x x     x
1269 1282 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 (mỏm nha) qua miệng x x     x
1270 1283 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt mỏm ruột thừa x x     x
1271 1284 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang đường mật x x     x
1272 1285 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang lách x x     x
1273 1286 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột x x     x
1274 1287 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
1275 1288 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang thận x           x         x
1276 1289 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang trung thất x x     x
1277 1290 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang tụy x x     x
1278 1291 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang tuyến thượng thận x x     x
1279 1292 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp  x x     x
1280 1293 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp x x     x
1281 1295 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt phổi không điển hình (cắt kiểu hình chêm) x x     x
1282 1296 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt polyp cổ bọng đái  x x     x
1283 1297 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng  x x     x
1284 1298 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng x x x   x
1285 1299 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa x x x   x
1286 1300 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm    (Arthroscopic Meniscectomy) x x     x
1287 1301 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần  x x     x
1288 1302 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản x x     x
1289 1303 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận dư số  x       x
1290 1304 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X chọn lọc x x     x
1291 1305 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X x x     x
1292 1306 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc x x     x
1293 1307 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy + cắt lách x x     x
1294 1308 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy x x     x
1295 1309 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản  x x     x
1296 1310 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực phải x x     x
1297 1311 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực trái x x     x
1298 1312 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản ngực phải x x     x
1299 1313 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày x       x
1300 1314 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
1301 1315 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
1302 1316 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tiền liệt tuyến  x x x   x
1303 1317 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn  x x     x
1304 1318 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày  x x     x
1305 1319 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2  x x     x
1306 1320 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách x x     x
1307 1321 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 x x     x
1308 1322 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng  x x     x
1309 1323 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung   X x     x
1310 1324 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách x x     x
1311 1325 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy x       x
1312 1326 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổ 2 bên x x     x
1313 1327 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  x x     x
1314 1328 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  x x     x
1315 1329 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp. x x     x
1316 1330 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp x x     x
1317 1331 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp x x     x
1318 1332 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo x x     x
1319 1333 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng-ống hậu môn x x     x
1320 1334 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn  x x     x
1321 1335 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung x x     x
1322 1336 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi mật x x x   x
1323 1337 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi mât, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kerh x x     x
1324 1338 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang  x x     x
1325 1339 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng x x     x
1326 1340 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x x     x
1327 1341 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng x x     x
1328 1342 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa thực quản x x     x
1329 1343 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp x x     x
1330 1344 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận x x     x
1331 1345 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt tuyến ức   x x     x
1332 1346 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng x x     x
1333 1347 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng  x x     x
1334 1348 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng+ tử cung x x     x
1335 1349 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u đường mật ngoài gan thay thế OMC bằng quai ruột rời x x     x
1336 1350 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay (arthroscopic ganglion resection) x x     x
1337 1351 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u lành thực quản ngực phải x x     x
1338 1352 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non x x     x
1339 1353 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột x x     x
1340 1354 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u màng tim x x     x
1341 1355 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u nang màng ngoài tim  x x     x
1342 1356 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai mũi họng   x x     x
1343 1357 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u OMC x x     x
1344 1358 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc  x x     x
1345 1359 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính x x     x
1346 1360 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính x x     x
1347 1361 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u thực quản x x     x
1348 1362 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u trung thất x x     x
1349 1363 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tụy tiết insulin  x x     x
1350 1364 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tụy x x     x
1351 1365 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
1352 1366 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
1353 1367 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức x       x
1354 1368 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi x x     x
1355 1369 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt van niệu đạo sau của trẻ em  x x     x
1356 1370 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt xương sườn số 1 (điều trị hội chứng đường thóat lồng ngực) x x     x
1357 1371 Gây mê phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực  x x     x
1358 1372 Gây mê phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung x x     x
1359 1373 Gây mê phẫu thuật nội soi chuyển vị trí tĩnh mạch để tạo dò động mạch-tĩnh mạch cho chạy thận nhân tạo x x     x
1360 1374 Gây mê phẫu thuật nội soi cố định các tạng (lồng, sa, thoát vị … ) x x     x
1361 1375 Gây mê phẫu thuật nội soi cố định dạ dày x       x
1362 1376 Gây mê phẫu thuật nội soi cố định trực tràng + cắt đoạn đại tràng x x     x
1363 1377 Gây mê phẫu thuật nội soi cố định trực tràng x x     x
1364 1378 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan x x     x
1365 1379 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tồn lưu x x     x
1366 1380 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tụy x x     x
1367 1381 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu âm x x     x
1368 1382 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu màng ngoài tim x x     x
1369 1383 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy x x     x
1370 1384 Gây mê phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc x x     x
1371 1385 Gây mê phẫu thuật nội soi đặt lưới ngả tiền phúc mạc (TEP) x x     x
1372 1386 Gây mê phẫu thuật nội soi đặt lưới tiền phúc mạc qua ổ bụng (TAPP) x x     x
1373 1387 Gây mê phẫu thuật nội soi đặt lưới trong phúc mạc x x     x
1374 1388 Gây mê phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày x x     x
1375 1389 Gây mê phẫu thuật nội soi dị dạng mạch máu thần kinh số V x x     x
1376 1390 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị áp-xe ruột thừa x x     x
1377 1391 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
1378 1392 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân x x     x
1379 1393 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khủyu (Arthroscopic Management of Elbow Stiffness) x x     x
1380 1394 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị đám quánh ruột thừa x x     x
1381 1395 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khủyu (Arthroscopic Fracture Management in the Elbow) x x     x
1382 1396 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị hẹp môn vị phì đại x x     x
1383 1397 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng ghép sụn xương x x     x
1384 1398 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân x x     x
1385 1399 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh x x     x
1386 1400 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet x x     x
1387 1401 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai x x     x
1388 1402 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi x x     x
1389 1403 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) x x     x
1390 1404 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi x x     x
1391 1405 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị phồng, hẹp, tắc động mạch chủ bụng dưới thận x x     x
1392 1406 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối x x     x
1393 1407 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau x x     x
1394 1408 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tuỷ nền sọ  x x     x
1395 1409 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị rò hậu môn x x     x
1396 1410 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị rung nhĩ x x     x
1397 1411 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục x x     x
1398 1412 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn x x       x
1399 1414 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương dây chằng tròn x x     x
1400 1415 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác x x     x
1401 1416 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản x x     x
1402 1417 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai x x     x
1403 1418 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai x x     x
1404 1419 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài x x     x
1405 1420 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh x x     x
1406 1421 Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày x x     x
1407 1422 Gây mê phẫu thuật nội soi đính lại nơi bám gân nhị đầu x x     x
1408 1423 Gây mê phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo x x     x
1409 1424 Gây mê phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ x x     x
1410 1425 Gây mê phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ. x x     x
1411 1426 Gây mê phẫu thuật nội soi Frey điều trị viêm tụy mạn x x     x
1412 1427 Gây mê phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi x x     x
1413 1428 Gây mê phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang x x     x
1414 1429 Gây mê phẫu thuật nội soi ghép sụn chêm x x     x
1415 1430 Gây mê phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân x x     x
1416 1431 Gây mê phẫu thuật nội soi ghép thần kinh điều trị liệt mặt x x     x
1417 1432 Gây mê phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ  x x     x
1418 1433 Gây mê phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay x x     x
1419 1434 Gây mê phẫu thuật nội soi giảm áp dây thần kinh II x x     x
1420 1435 Gây mê phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt x x     x
1421 1436 Gây mê phẫu thuật nội soi gỡ dính màng phổi x x     x
1422 1437 Gây mê phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột x x     x
1423 1438 Gây mê phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi x x     x
1424 1439 Gây mê phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng + tạo hình hậu môn một thì x x     x
1425 1440 Gây mê phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân  x x     x
1426 1441 Gây mê phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên  (Arthroscopic Subtalar Arthrodesis) x x     x
1427 1442 Gây mê phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản  x x     x
1428 1443 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất x x     x
1429 1444 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý tim x x     x
1430 1445 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt polyp to đại tràng x x     x
1431 1446 Gây mê phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối x x       x
1432 1447 Gây mê phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng khoan giải áp x x     x
1433 1448 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải áp vi mạch  x x     x
1434 1449 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp túi phình x x     x
1435 1450 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng x x     x
1436 1451 Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não x x     x
1437 1452 Gây mê phẩu thuật nội soi kẹp ống động mạch   x x     x
1438 1453 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu cầm máu lách x x     x
1439 1454 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan x x     x
1440 1455 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay x x     x
1441 1456 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành x x     x
1442 1457 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu gấp nếp cơ hoành (điều trị liệt thần kinh hoành) x x     x
1443 1458 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
1444 1459 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
1445 1460 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
1446 1461 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
1447 1462 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay (Arthroscopic Rotator Interval Closure) x x     x
1448 1463 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu mạc treo x x     x
1449 1464 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu miệng nối đại-trực tràng, rửa bụng, dẫn lưu (xì miệng nối đại-trực tràng) x x     x
1450 1465 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu rò ống ngực x x     x
1451 1466 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm (Arthroscopic Meniscus Repair) x x     x
1452 1467 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành x x     x
1453 1468 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
1454 1469 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     x
1455 1470 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
1456 1471 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng x x     x
1457 1472 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
1458 1473 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     x
1459 1474 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
1460 1475 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     x
1461 1476 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
1462 1477 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng x x     x
1463 1478 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
1464 1479 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     x
1465 1480 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng x x     x
1466 1481 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
1467 1482 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     x
1468 1483 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
1469 1484 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     x
1470 1485 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
1471 1486 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng x x     x
1472 1487 Gây mê phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy x x     x
1473 1488 Gây mê phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực x x     x
1474 1489 Gây mê phẫu thuật nội soi kỹ thuật Heller điều trị co thắt tâm vị x x     x
1475 1490 Gây mê phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo x x     x
1476 1491 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
1477 1492 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong đường mật   x     x
1478 1493 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trư¬ớc trong vẹo cột sống x x     x
1479 1494 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy hạch trung thất x x     x
1480 1495 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy máu phế mạc đông x x     x
1481 1496 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy máu tụ x x     x
1482 1497 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cốt sống lưng qua lỗ liên hợp x x     x
1483 1498 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống sống lưng qua đường liên bản sống x x     x
1484 1499 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr x x     x
1485 1500 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  x x     x
1486 1501 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr x x     x
1487 1502 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau x x     x
1488 1507 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u thành ngực x x     x
1489 1508 Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẫm cổ qua miệng x x     x
1490 1509 Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực cầm máu x x     x
1491 1510 Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi x x     x
1492 1511 Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu x x     x
1493 1512 Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán x x     x
1494 1513 Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi x x x   x
1495 1514 Gây mê phẫu thuật nội soi mở cửa sổ màng tim–màng phổi x x     x
1496 1515 Gây mê phẫu thuật nội soi mở hồi tràng/hỗng tràng ra da x x     x
1497 1516 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái x x     x
1498 1517 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật x x     x
1499 1518 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
1500 1519 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi x x     x
1501 1520 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật x x     x
1502 1521 Gây mê phẫu thuật nội soi mở ruột non ra da x x     x
1503 1522 Gây mê phẫu thuật nội soi mở sàng hàm x x     x
1504 1523 Gây mê phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da x x x   x
1505 1524 Gây mê phẫu thuật nội soi mũi xoang điều trị gãy xương hàm mặt x x     x
1506 1525 Gây mê phẫu thuật nội soi nang thận qua phúc mạc  x x     x
1507 1526 Gây mê phẫu thuật nội soi nang thận sau phúc mạc  x x     x
1508 1527 Gây mê phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
1509 1528 Gây mê phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng x x     x
1510 1529 Gây mê phẫu thuật nội soi nối nang tụy- dạ dày điều trị nang giả tụy x x     x
1511 1530 Gây mê phẫu thuật nội soi nối nang tụy-hỗng tràng x x     x
1512 1531 Gây mê phẫu thuật nội soi nối OMC-tá tràng x x     x
1513 1532 Gây mê phẫu thuật nội soi nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
1514 1533 Gây mê phẫu thuật nội soi nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
1515 1534 Gây mê phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng-đại tràng x x     x
1516 1535 Gây mê phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng-đại tràng ngang x x     x
1517 1536 Gây mê phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non-ruột non x x     x
1518 1537 Gây mê phẫu thuật nội soi nối tắt thực quản-dạ dày bằng đại tràng x x     x
1519 1538 Gây mê phẫu thuật nội soi nối thông lệ mũi x x     x
1520 1539 Gây mê phẫu thuật nội soi nối túi mật-hỗng tràng x x     x
1521 1540 Gây mê phẫu thuật nội soi nối vòi tử cung x x     x
1522 1541 Gây mê phẫu thuật nội soi ổ bụng chuẩn đoán x x     x
1523 1542 Gây mê phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai x x     x
1524 1543 Gây mê phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận x x     x
1525 1544 Gây mê phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy x x     x
1526 1546 Gây mê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất và sinh thiết u não thất x x     x
1527 1547 Gây mê phẫu thuật nội soi phình đại tràng bẩm sinh x x     x
1528 1548 Gây mê phẫu thuật nội soi phình động mạch chủ bụng x x     x
1529 1549 Gây mê phẫu thuật nội soi phục hồi thành bụng x x     x
1530 1550 Gây mê phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày x x     x
1531 1551 Gây mê phẫu thuật nội soi Robotigae x x     x
1532 1552 Gây mê phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu x x     x
1533 1553 Gây mê phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận x x     x
1534 1554 Gây mê phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản x x     x
1535 1555 Gây mê phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng x x     x
1536 1556 Gây mê phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất x x     x
1537 1557 Gây mê phẫu thuật nội soi sửa van hai lá  x       x
1538 1558 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau x x     x
1539 1559 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân) x x     x
1540 1560 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng x x     x
1541 1561 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu x x     x
1542 1562 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó)  x x     x
1543 1563 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn  x x     x
1544 1564 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo sau x x     x
1545 1565 Gây mê phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước x x     x
1546 1566 Gây mê phẫu thuật nội soi tán sỏi trong phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr x x     x
1547 1567 Gây mê phẫu thuật nội soi tán sỏi, dẫn lưu đường mật qua da dưới ECHO x x     x
1548 1568 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình cống não x       x
1549 1569 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận x x     x
1550 1570 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai (Arthroscopic Subacromial Decompression) x x     x
1551 1571 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản x x     x
1552 1572 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
1553 1573 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
1554 1574 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
1555 1575 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
1556 1576 Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản x x     x
1557 1577 Gây mê phẫu thuật nội soi thắt động mạch gan điều trị ung thư gan/vết thương gan x x     x
1558 1578 Gây mê phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong x x     x
1559 1579 Gây mê phẫu thuật nội soi thắt ống ngực (điều trỡ dò bạch huyết) x x     x
1560 1580 Gây mê phẫu thuật nội soi thắt tuần hoàn bàng hệ x x     x
1561 1581 Gây mê phẫu thuật nội soi thay van hai lá x       x
1562 1582 Gây mê phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận x x     x
1563 1583 Gây mê phẫu thuật nội soi tuỷ sống x x     x
1564 1584 Gây mê phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm x x     x
1565 1585 Gây mê phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai x x     x
1566 1586 Gây mê phẫu thuật nội soi u mạc treo x x     x
1567 1587 Gây mê phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng x x     x
1568 1588 Gây mê phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung x x     x
1569 1589 Gây mê phẫu thuật nội soi viêm phần phụ x x     x
1570 1590 Gây mê phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa x x     x
1571 1591 Gây mê phẫu thuật nội soi vỡ đại tràng x x     x
1572 1592 Gây mê phẫu thuật nội soi vùng nền sọ x x     x
1573 1593 Gây mê phẫu thuật nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản x x     x
1574 1594 Gây mê phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán x       x
1575 1595 Gây mê phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung x x     x
1576 1596 Gây mê phẫu thuật nối tắt ruột non – đại tràng hoặc trực tràng x x     x
1577 1597 Gây mê phẫu thuật nối tắt ruột non – ruột non x x x   x
1578 1598 Gây mê phẫu thuật nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa x x     x
1579 1599 Gây mê phẫu thuật nối tụy ruột x x     x
1580 1600 Gây mê phẫu thuật nối vị tràng x x x   x
1581 1601 Gây mê phẫu thuật nối vòi tử cung x x     x
1582 1602 Gây mê phẫu thuật nối Wirsung ruột non + nối ống mật chủ - ruột non + nối dạ dày – ruột non trên ba quai ruột biệt lập x x     x
1583 1603 Gây mê phẫu thuật nong niệu đạo x x     x
1584 1604 Gây mê phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi lồng điều trị lõm ngực bẩm sinh (VATS) x x     x
1585 1605 Gây mê phẫu thuật ổ bụng trung phẫu ở trẻ em x x x   x
1586 1606 Gây mê phẫu thuật quặm bẩm sinh x x     x
1587 1607 Gây mê phẫu thuật sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) x x     x
1588 1608 Gây mê phẫu thuật sa sinh dục x x     x
1589 1609 Gây mê phẫu thuật tạo hình âm đạo + tầng sinh môn x x     x
1590 1610 Gây mê phẫu thuật tháo lồng ruột x x     x
1591 1611 Gây mê phẫu thuật ứ máu kinh x x     x
1592 1612 Gây mê phẫu thuật vá da tạo hình mi x x     x
1593 1613 Gây mê phẫu thuật vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu x x     x
1594 1614 Gây mê phẫu thuật vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) x x     x
1595 1615 Gây mê phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ dưới 6 tuổi x x     x
1596 1616 Gây mê phẫu thuật viêm sụn vành tai, dị tật vành tai x x     x
1597 1617 Gây mê rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ tại khoa x x x   x
1598 1618 Gây mê tán sỏi qua da bằng laser x x     x
1599 1619 Gây mê tán sỏi qua da bằng siêu âm x x     x
1600 1620 Gây mê tán sỏi qua da bằng xung hơi x x     x
1601 1621 Gây mê tán sỏi thận qua da  x x     x
1602 1622 Gây mê thông tim chẩn đoán và điều trị các bệnh lí tim và mạch ở trẻ em x x     x
1603 1623 Gây mê trung phẫu ngực ở trẻ em x x     x
1604   C. HỒI SỨC          
1605 1624 Hồi sức áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em  x x     x
1606 1625 Hồi sức áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em  x x     x
1607 1626 Hồi sức bóc nội mạc động mạch cảnh  x x     x
1608 1627 Hồi sức các phẫu thuật áp xe vùng đầu mặt cổ  x x x   x
1609 1628 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Basedow x x     x
1610 1629 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh tim  x x     x
1611 1630 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh về máu x x     x
1612 1631 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đa chấn thương x x     x
1613 1632 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đái tháo đường x x     x
1614 1633 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động kinh + tiền sử động kinh x x     x
1615 1634 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu x x     x
1616 1635 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen phế quản x x     x
1617 1636 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hội chứng HELL x x     x
1618 1637 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân lao + tiền sử lao phổi x x     x
1619 1638 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Lupus x x     x
1620 1639 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân OAP- dọa OAP x x     x
1621 1640 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau bong non x x     x
1622 1641 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau cài răng lược  x x     x
1623 1642 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau tiền đạo ra máu x x     x
1624 1643 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân thai chết lưu x x     x
1625 1644 Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng x x     x
1626 1645 Hồi sức nội soi buồng tử cung can thiệp x x     x
1627 1646 Hồi sức nội soi buồng tử cung chẩn đoán x x     x
1628 1647 Hồi sức nội soi buồng tử cung, nạo buồng tử cung x x     x
1629 1648 Hồi sức nội soi buồng tử cung, sinh thiết buồng tử cung x x     x
1630 1649 Hồi sức nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng x x     x
1631 1650 Hồi sức nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản x x     x
1632 1651 Hồi sức nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản x x     x
1633 1652 Hồi sức nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser x x     x
1634 1653 Hồi sức nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser x x     x
1635 1654 Hồi sức nội soi nối vòi tử cung x x     x
1636 1655 Hồi sức nội soi nong hẹp thực quản x x     x
1637 1656 Hồi sức nội soi nong niệu quản hẹp x x     x
1638 1657 Hồi sức nội soi ổ bụng chẩn đoán x x     x
1639 1658 Hồi sức nội soi ổ bụng hỗ trợ đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) x x     x
1640 1659 Hồi sức nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán  x x     x
1641 1660 Hồi sức nội soi tán sỏi niệu quản  x x     x
1642 1661 Hồi sức nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng  x x     x
1643 1662 Hồi sức nội soi tạo hình niệu quản quặt sau tĩnh mạch chủ x x     x
1644 1663 Hồi sức nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận x x     x
1645 1664 Hồi sức nội soi thận ống mềm tán sỏi thận x x     x
1646 1665 Hồi sức nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản  x x     x
1647 1666 Hồi sức nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi x x     x
1648 1667 Hồi sức phẫu thuật áp xe dưới màng tủy  x x     x
1649 1668 Hồi sức phẫu thuật áp xe gan x x x   x
1650 1669 Hồi sức phẫu thuật áp xe não bằng đường qua mê nhĩ  x x     x
1651 1670 Hồi sức phẫu thuật áp xe não x x     x
1652 1671 Hồi sức phẫu thuật áp xe tồn dư ổ bụng x x     x
1653 1672 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành /Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển  x x     x
1654 1673 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo  x       x
1655 1674 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong  x       x
1656 1675 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay x       x
1657 1676 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay x       x
1658 1677 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển x       x
1659 1678 Hồi sức phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ x       x
1660 1679 Hồi sức phẫu thuật bàn chân bẹt, bàn chân lồi x x     x
1661 1680 Hồi sức phẫu thuật bàn chân gót và xoay ngoài x x     x
1662 1681 Hồi sức phẫu thuật bàn chân khoèo bẩm sinh x x     x
1663 1682 Hồi sức phẫu thuật bàn chân thuổng x x     x
1664 1683 Hồi sức phẫu thuật bàng quang lộ ngoài bằng nối bàng quang với trực tràng theo Duhamel x x     x
1665 1684 Hồi sức phẫu thuật bảo tồn x x x   x
1666 1685 Hồi sức phẫu thuật bất động ngoài xương chày, xương đùi x x x   x
1667 1686 Hồi sức phẫu thuật bệnh lý van hai lá trẻ em x x     x
1668 1687 Hồi sức phẫu thuật bệnh nhân chửa ngoài dạ con vỡ x x x   x
1669 1688 Hồi sức phẫu thuật bệnh nhân tắc mạch ối x x     x
1670 1689 Hồi sức phẫu thuật bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa x x x   x
1671 1690 Hồi sức phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím có và không tuần hoàn ngoài cơ thể của trẻ em x       x
1672 1691 Hồi sức phẫu thuật bệnh võng mạc trẻ đẻ non x       x
1673 1692 Hồi sức phẫu thuật bóc bao áp xe não x       x
1674 1693 Hồi sức phẫu thuật bóc biểu mô GM (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik x x     x
1675 1694 Hồi sức phẫu thuật bóc kén màng phổi (nhu mô phổi) x x     x
1676 1695 Hồi sức phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung  x x     x
1677 1696 Hồi sức phẫu thuật bóc nhân xơ vú x x     x
1678 1697 Hồi sức phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến x x     x
1679 1698 Hồi sức phẫu thuật bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau PT cắt DK điều trị BVM x x     x
1680 1699 Hồi sức phẫu thuật bong hay đứt dây chằng bên khớp gối x x     x
1681 1700 Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc tái phát  x x     x
1682 1701 Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển x x     x
1683 1702 Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù x x     x
1684 1703 Hồi sức phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn                                                                x x     x
1685 1704 Hồi sức phẫu thuật bụng cấp cứu không phải chấn thương ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi x x x   x
1686 1705 Hồi sức phẫu thuật bụng cấp cứu do chấn thương ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi x x x   x
1687 1706 Hồi sức phẫu thuật bụng lớn ở trẻ em x x     x
1688 1707 Hồi sức phẫu thuật bướu cổ  x x x   x
1689 1708 Hồi sức phẫu thuật bướu tinh hoàn x x x   x
1690 1709 Hồi sức phẫu thuật các trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ: chấn thương chính mũi, chấn thương các xoang hàm, sàng, chấn gẫy xương hàm trên dưới x x     x
1691 1710 Hồi sức phẫu thuật cầm máu lại tuyến giáp x x x   x
1692 1711 Hồi sức phẫu thuật cắm niệu quản vào bàng quang x x     x
1693 1712 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 phổi hoặc thuỳ phổi hoặc phân thùy phổi x x     x
1694 1713 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
1695 1714 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng x x     x
1696 1715 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
1697 1716 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng x x     x
1698 1717 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
1699 1718 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ x x     x
1700 1719 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
1701 1720 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
1702 1721 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
1703 1722 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow x x     x
1704 1723 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ x x     x
1705 1724 Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân x x     x
1706 1725 Hồi sức phẫu thuật cắt 2 tạng trong ổ bụng (tiểu khung) trở lên x x     x
1707 1726 Hồi sức phẫu thuật cắt âm hộ + vét hạch trên bệnh nhân K âm hộ x x     x
1708 1727 Hồi sức phẫu thuật cắt âm hộ đơn thuần x x x   x
1709 1728 Hồi sức phẫu thuật cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên x x     x
1710 1729 Hồi sức phẫu thuật cắt amidan ở người lớn  x x x   x
1711 1730 Hồi sức phẫu thuật cắt amidan ở trẻ em x x x   x
1712 1731 Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
1713 1732 Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân x x     x
1714 1733 Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
1715 1734 Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân x x     x
1716 1735 Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần hay toàn phần do nang tuyến giáp, ung thư tuyến giáp có hoặc không kèm theo nạo vét hoạch vùng đầu mặt cổ x x     x
1717 1736 Hồi sức phẫu thuật cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng nước tiểu bằng ruột x x     x
1718 1737 Hồi sức phẫu thuật cắt bàng quang x x     x
1719 1738 Hồi sức phẫu thuật cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da x x     x
1720 1739 Hồi sức phẫu thuật cắt bàng quang, tạo hình bàng quang x x     x
1721 1740 Hồi sức phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x   x
1722 1741 Hồi sức phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy)  x x     x
1723 1742 Hồi sức phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF x x     x
1724 1743 Hồi sức phẫu thuật cắt bóng Vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường mở D2 tá tràng x x     x
1725 1744 Hồi sức phẫu thuật cắt buồng trứng 2 bên x x     x
1726 1745 Hồi sức phẫu thuật cắt bướu thòng hỗ trợ qua nội soi  x x     x
1727 1746 Hồi sức phẫu thuật cắt các khối u ở phổi x x     x
1728 1747 Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm x x     x
1729 1748 Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm x x x   x
1730 1749 Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm x x     x
1731 1750 Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm x x     x
1732 1751 Hồi sức phẫu thuật cắt chắp có bọc x x x   x
1733 1752 Hồi sức phẫu thuật cắt chậu sàn miệng, tạo hình x x     x
1734 1753 Hồi sức phẫu thuật cắt chậu sàn miệng, tạo hình, vét hạch cổ x x     x
1735 1754 Hồi sức phẫu thuật cắt chi, vét hạch do ung thư x x x   x
1736 1755 Hồi sức phẫu thuật cắt chỏm nang gan  x x     x
1737 1756 Hồi sức phẫu thuật cắt cổ bàng quang x x     x
1738 1757 Hồi sức phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi x x     x
1739 1758 Hồi sức phẫu thuật cắt cơ Muller x x     x
1740 1759 Hồi sức phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường âm đạo x x     x
1741 1760 Hồi sức phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường bụng, đường âm đạo x x     x
1742 1761 Hồi sức phẫu thuật cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung bán phần đường bụng x x     x
1743 1762 Hồi sức phẫu thuật cắt cột tuỷ sống điều trị chứng đau thần kinh  x x     x
1744 1763 Hồi sức phẫu thuật cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa x x     x
1745 1764 Hồi sức phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay x x x   x
1746 1765 Hồi sức phẫu thuật cắt cụt chi x x x   x
1747 1766 Hồi sức phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x   x
1748 1767 Hồi sức phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm ngực x x     x
1749 1768 Hồi sức phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh dưới hàm x x     x
1750 1769 Hồi sức phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh ổ mắt x x     x
1751 1770 Hồi sức phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh thái dương x x     x
1752 1771 Hồi sức phẫu thuật cắt dị tật hậu môn-trực tràng, làm lại niệu đạo x x     x
1753 1772 Hồi sức phẫu thuật cắt đoạn chi x x x   x
1754 1773 Hồi sức phẫu thuật cắt đường dò dưới da-dưới màng tuỷ  x x x   x
1755 1774 Hồi sức phẫu thuật cắt đường rò luân nhĩ x x     x
1756 1775 Hồi sức phẫu thuật cắt đường rò môi dưới x x     x
1757 1776 Hồi sức phẫu thuật cắt đường thông động – tĩnh mạch chạy thận nhân tạo do biến chứng hoặc sau ghép thận x x x   x
1758 1777 Hồi sức phẫu thuật cắt dương vật trong lưỡng giới giả nữ x x x   x
1759 1778 Hồi sức phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần x       x
1760 1779 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn x x     x
1761 1780 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em x x     x
1762 1781 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
1763 1782 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% 10% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
1764 1783 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
1765 1784 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
1766 1785 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% 3% diện tích cơ thể ở trẻ em x x x   x
1767 1786 Hồi sức phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở người lớn x x x   x
1768 1787 Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm x x x   x
1769 1788 Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt x x x   x
1770 1789 Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm x x x   x
1771 1790 Hồi sức phẫu thuật cắt khối u khẩu cái x x     x
1772 1791 Hồi sức phẫu thuật cắt lách bán phần x x     x
1773 1792 Hồi sức phẫu thuật cắt lách bệnh lý x x     x
1774 1793 Hồi sức phẫu thuật cắt lách do chấn thương x x x   x
1775 1794 Hồi sức phẫu thuật cắt lách ung thư, apxe x x     x
1776 1795 Hồi sức phẫu thuật cắt lại dạ dày x x     x
1777 1796 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân  từ  1 -  3% diện tích cơ thể x x x   x
1778 1797 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể x x x   x
1779 1798 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể x x x   x
1780 1799 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay x x x   x
1781 1800 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc nhu mô gan  x x     x
1782 1801 Hồi sức phẫu thuật cắt lọc vết thương gãy xương hở, nắm chỉnh và cố định tạm thời x x x   x
1783 1802 Hồi sức phẫu thuật cắt lồi xương x x     x
1784 1803 Hồi sức phẫu thuật cắt mạc nối lớn x x x   x
1785 1804 Hồi sức phẫu thuật cắt mạc nối lớn, phúc mạc x x x   x
1786 1805 Hồi sức phẫu thuật cắt màng ngăn tá tràng x x x   x
1787 1806 Hồi sức phẫu thuật cắt màng tim rộng x x     x
1788 1807 Hồi sức phẫu thuật cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử x x     x
1789 1808 Hồi sức phẫu thuật cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng x x     x
1790 1809 Hồi sức phẫu thuật cắt mào tinh x x     x
1791 1810 Hồi sức phẫu thuật cắt mỏm thừa trực tràng x x     x
1792 1811 Hồi sức phẫu thuật cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp x x     x
1793 1812 Hồi sức phẫu thuật cắt một bên phổi do ung thư x x     x
1794 1813 Hồi sức phẫu thuật cắt một nửa bàng quang và túi thừa bàng quang x x     x
1795 1814 Hồi sức phẫu thuật cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) x x     x
1796 1815 Hồi sức phẫu thuật cắt một phần bản sống trong hẹp ống sống cổ  x x     x
1797 1816 Hồi sức phẫu thuật cắt một phần tuỵ  x x     x
1798 1817 Hồi sức phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm dưới x x     x
1799 1818 Hồi sức phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên có can thiệp xoang x x     x
1800 1819 Hồi sức phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên x x     x
1801 1820 Hồi sức phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm dưới x x     x
1802 1821 Hồi sức phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm trên x x     x
1803 1822 Hồi sức phẫu thuật cắt nang ống mật chủ  x x     x
1804 1823 Hồi sức phẫu thuật cắt nang ống mật chủ, nối gan hỗng tràng x x     x
1805 1824 Hồi sức phẫu thuật cắt nang tụy x x     x
1806 1825 Hồi sức phẫu thuật cắt ngã ba đường mật hoặc ống gan phải ống gan trái  x x     x
1807 1826 Hồi sức phẫu thuật cắt nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài x x     x
1808 1827 Hồi sức phẫu thuật cắt nhiều đoạn ruột non x x     x
1809 1828 Hồi sức phẫu thuật cắt nhiều hạ phân thuỳ  x x     x
1810 1829 Hồi sức phẫu thuật cắt nối niệu đạo sau x x     x
1811 1830 Hồi sức phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước x x     x
1812 1831 Hồi sức phẫu thuật cắt nối niệu quản x x     x
1813 1832 Hồi sức phẫu thuật cắt nối thực quản x x     x
1814 1833 Hồi sức phẫu thuật cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt x x     x
1815 1834 Hồi sức phẫu thuật cắt nửa bàng quang có tạo hình bằng đoạn ruột x x     x
1816 1835 Hồi sức phẫu thuật cắt nửa đại tràng phải, (trái) do ung thư kèm vét hạch x x     x
1817 1836 Hồi sức phẫu thuật cắt nửa xuơng hảm trên hoặc dưới x x     x
1818 1837 Hồi sức phẫu thuật cắt ống động mạch  x x     x
1819 1838 Hồi sức phẫu thuật cắt phân thùy gan x x     x
1820 1839 Hồi sức phẫu thuật cắt phân thuỳ gan, thuỳ gan x x     x
1821 1840 Hồi sức phẫu thuật cắt phổi theo tổn thương x x     x
1822 1841 Hồi sức phẫu thuật cắt polyp buồng tử cung  x x     x
1823 1842 Hồi sức phẫu thuật cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau x x     x
1824 1843 Hồi sức phẫu thuật cắt polyp một đoạn đại tràng phải, cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo x x     x
1825 1844 Hồi sức phẫu thuật cắt polyp mũi x x     x
1826 1845 Hồi sức phẫu thuật cắt rộng tổ chức áp xe vú  x x x   x
1827 1846 Hồi sức phẫu thuật cắt rộng u niệu đạo x x     x
1828 1847 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột non hình chêm x x x   x
1829 1848 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa đơn thuần x x x   x
1830 1849 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa viêm cấp ở trẻ dưới 6 tuổi x x     x
1831 1850 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe x x x   x
1832 1851 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng x x x   x
1833 1852 Hồi sức phẫu thuật cắt ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng x x     x
1834 1853 Hồi sức phẫu thuật cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy x x x   x
1835 1854 Hồi sức phẫu thuật cắt thận  x x     x
1836 1855 Hồi sức phẫu thuật cắt thận bán phần x x     x
1837 1856 Hồi sức phẫu thuật cắt thận đơn thuần x x     x
1838 1857 Hồi sức phẫu thuật cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách x x     x
1839 1858 Hồi sức phẫu thuật cắt thần kinh X chọn lọc x x     x
1840 1859 Hồi sức phẫu thuật cắt thần kinh X siêu chọn lọc x x     x
1841 1860 Hồi sức phẫu thuật cắt thần kinh X toàn bộ x x     x
1842 1861 Hồi sức phẫu thuật cắt thận phụ và xử lý phần cuối niệu quản trong niệu quản đôi x x     x
1843 1862 Hồi sức phẫu thuật cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ x x     x
1844 1863 Hồi sức phẫu thuật cắt thân và đuôi tuỵ x x     x
1845 1864 Hồi sức phẫu thuật cắt thanh quản bán phần, toàn phần có hoặc không nạo vét hạch đầu mặt cổ x x     x
1846 1865 Hồi sức phẫu thuật cắt thể Morgani xoắn x x     x
1847 1866 Hồi sức phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không  cố định IOL x x     x
1848 1867 Hồi sức phẫu thuật cắt thị thần kinh x x     x
1849 1868 Hồi sức phẫu thuật cắt thừa ngón đơn thuần x x x   x
1850 1869 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình thực quản  x x     x
1851 1870 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng hoặc ruột non x x     x
1852 1871 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, hạ họng, thanh quản x x     x
1853 1872 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực x x     x
1854 1873 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực, cổ x x     x
1855 1874 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày không mở ngực x x     x
1856 1875 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực, cổ x x     x
1857 1876 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực x x     x
1858 1877 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực x x     x
1859 1878 Hồi sức phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng quai ruột (ruột non, đại tràng vi phẫu) x x     x
1860 1879 Hồi sức phẫu thuật cắt thuỳ gan trái  x x     x
1861 1880 Hồi sức phẫu thuật cắt thùy gan trái, phải do ung thư x x     x
1862 1881 Hồi sức phẫu thuật cắt thuỳ hoặc phần thuỳ phổi do ung thư x x     x
1863 1882 Hồi sức phẫu thuật cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại x x     x
1864 1883 Hồi sức phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp x x     x
1865 1884 Hồi sức phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ  x x x   x
1866 1885 Hồi sức phẫu thuật cắt tinh hoàn x x x   x
1867 1886 Hồi sức phẫu thuật cắt tinh mạc x x     x
1868 1887 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder, Camey x x     x
1869 1888 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình. x x     x
1870 1889 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột x x     x
1871 1890 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày x x     x
1872 1891 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng x x     x
1873 1892 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, trực tràng x x     x
1874 1893 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo x x     x
1875 1894 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn x x     x
1876 1895 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng - tạo hình thực quản  x x     x
1877 1896 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng x x x   x
1878 1897 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ ruột non x x x   x
1879 1898 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản x x     x
1880 1899 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tụy x x     x
1881 1900 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
1882 1901 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
1883 1902 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow x x     x
1884 1903 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
1885 1904 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc x x     x
1886 1905 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ x x     x
1887 1906 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ x x     x
1888 1907 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng x x     x
1889 1908 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
1890 1909 Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII x x     x
1891 1910 Hồi sức phẫu thuật cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư  x x     x
1892 1911 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên x x     x
1893 1912 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + phần phụ + mạc nối lớn  x x x   x
1894 1913 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng kèm tạo hình niệu quản x x     x
1895 1914 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, phần phụ x x x   x
1896 1915 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + buồng trứng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng x x     x
1897 1916 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + vét hạch trên bệnh nhân ung thư tử cung x x     x
1898 1917 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì Chorio + chửa trứng  x x     x
1899 1918 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì K cổ tử cung x x     x
1900 1919 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung x x x   x
1901 1920 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ, vét hạch tiểu khung x x     x
1902 1921 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung x x x   x
1903 1922 Hồi sức phẫu thuật cắt túi lệ x x     x
1904 1923 Hồi sức phẫu thuật cắt túi mật  x x x   x
1905 1924 Hồi sức phẫu thuật cắt túi sa niệu quản x x     x
1906 1925 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa đại tràng x x x   x
1907 1926 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa Meckel x x x   x
1908 1927 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo  x x     x
1909 1928 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng x x x   x
1910 1929 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa thực quản cổ x x     x
1911 1930 Hồi sức phẫu thuật cắt túi thừa thực quản ngực x x     x
1912 1931 Hồi sức phẫu thuật cắt tụy trung tâm x x     x
1913 1932 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp x x     x
1914 1933 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính x x     x
1915 1934 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII x x     x
1916 1935 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến thượng thận 1 bên x x     x
1917 1936 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến thượng thận 2 bên x x     x
1918 1937 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến thượng thận x x     x
1919 1938 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức x       x
1920 1939 Hồi sức phẫu thuật cắt u bán phần sau x       x
1921 1940 Hồi sức phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên x x     x
1922 1941 Hồi sức phẫu thuật cắt u biểu bì x x     x
1923 1942 Hồi sức phẫu thuật cắt u buồng trứng hoặc bóc u buồng trứng x x     x
1924 1943 Hồi sức phẫu thuật cắt u buồng trứng, gỡ dính x x     x
1925 1944 Hồi sức phẫu thuật cắt u da đầu  x x x   x
1926 1945 Hồi sức phẫu thuật cắt u da lành tính vành tai x x     x
1927 1946 Hồi sức phẫu thuật cắt u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm x x x   x
1928 1947 Hồi sức phẫu thuật cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da x x     x
1929 1948 Hồi sức phẫu thuật cắt u da mi không ghép x x     x
1930 1949 Hồi sức phẫu thuật cắt u đáy lưỡi và mở khí quản x x     x
1931 1950 Hồi sức phẫu thuật cắt u đáy lưỡi x x     x
1932 1951 Hồi sức phẫu thuật cắt u dây thần kinh số VIII x       x
1933 1952 Hồi sức phẫu thuật cắt u dây V / u dây VIII x       x
1934 1953 Hồi sức phẫu thuật cắt u hố sau u góc cầu tiểu não x       x
1935 1954 Hồi sức phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não x       x
1936 1955 Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ x       x
1937 1956 Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt x       x
1938 1957 Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mũi x       x
1939 1958 Hồi sức phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser x       x
1940 1959 Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép x x     x
1941 1960 Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc x       x
1942 1961 Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ x x     x
1943 1962 Hồi sức phẫu thuật cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm x x x   x
1944 1963 Hồi sức phẫu thuật cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) x x     x
1945 1964 Hồi sức phẫu thuật cắt u lành tính vùng mũi dưới 2cm x x     x
1946 1965 Hồi sức phẫu thuật cắt u lợi hàm x x     x
1947 1966 Hồi sức phẫu thuật cắt u lưỡi x x     x
1948 1967 Hồi sức phẫu thuật cắt u mạc nối lớn x x     x
1949 1968 Hồi sức phẫu thuật cắt u mạc treo ruột x x x   x
1950 1969 Hồi sức phẫu thuật cắt u màng tim x x     x
1951 1970 Hồi sức phẫu thuật cắt u máu tuỷ sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ x x     x
1952 1971 Hồi sức phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm x x     x
1953 1972 Hồi sức phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10 cm x x     x
1954 1973 Hồi sức phẫu thuật cắt u men xương hàm dưới giữ lại bờ nền x x     x
1955 1974 Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da x x     x
1956 1975 Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép x x     x
1957 1976 Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá x x     x
1958 1977 Hồi sức phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da x x     x
1959 1978 Hồi sức phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm x x x   x
1960 1979 Hồi sức phẫu thuật cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm x x x   x
1961 1980 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch x x x   x
1962 1981 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn x x x   x
1963 1982 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng x x x   x
1964 1983 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang giáp lưỡi  x x     x
1965 1984 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang giáp trạng  x x     x
1966 1985 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang phổi hoặc nang phế quản x x     x
1967 1986 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang tụy không cắt tụy có dẫn lưu x x     x
1968 1987 Hồi sức phẫu thuật cắt u nhú thanh quản bằng laser x x     x
1969 1988 Hồi sức phẫu thuật cắt u niêm mạc má x x     x
1970 1989 Hồi sức phẫu thuật cắt u ống mật chủ có đặt xen 1 quai hỗng tràng x x     x
1971 1990 Hồi sức phẫu thuật cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang x x     x
1972 1991 Hồi sức phẫu thuật cắt u phổi, u màng phổi x x     x
1973 1992 Hồi sức phẫu thuật cắt u sắc tố vùng hàm mặt x x     x
1974 1993 Hồi sức phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch x x     x
1975 1994 Hồi sức phẫu thuật cắt u sau phúc mạc  x x     x
1976 1995 Hồi sức phẫu thuật cắt u sùi đầu miệng sáo x x x   x
1977 1996 Hồi sức phẫu thuật cắt u tá tràng x x     x
1978 1997 Hồi sức phẫu thuật cắt u tế bào khổng lồ có hoặc không ghép xương x x     x
1979 1998 Hồi sức phẫu thuật cắt u thần kinh vùng hàm mặt x x     x
1980 1999 Hồi sức phẫu thuật cắt u thần kinh x x     x
1981 2000 Hồi sức phẫu thuật cắt u thành âm đạo x x     x
1982 2001 Hồi sức phẫu thuật cắt u thành ngực  x x     x
1983 2002 Hồi sức phẫu thuật cắt u thực quản x x     x
1984 2003 Hồi sức phẫu thuật cắt u tiền phòng   x x     x
1985 2004 Hồi sức phẫu thuật cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung x x     x
1986 2005 Hồi sức phẫu thuật cắt u trực tràng làm hậu môn nhân tạo x x     x
1987 2006 Hồi sức phẫu thuật cắt u trực tràng ống hậu môn x x     x
1988 2007 Hồi sức phẫu thuật cắt u trung thất to xâm lấn mạch máu  x x     x
1989 2008 Hồi sức phẫu thuật cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch bên lồng ngực x x     x
1990 2009 Hồi sức phẫu thuật cắt u tụy tiết Insulin x x     x
1991 2010 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuỵ x x     x
1992 2011 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt dưới hàm x x     x
1993 2012 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt mang tai x x     x
1994 2013 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận  x x     x
1995 2014 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
1996 2015 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
1997 2016 Hồi sức phẫu thuật cắt u tuyến ức / nhược cơ x x     x
1998 2017 Hồi sức phẫu thuật cắt u vú lành tính x x     x
1999 2018 Hồi sức phẫu thuật cắt u vú, vú to nam giới x x     x
2000 2019 Hồi sức phẫu thuật cắt u vùng họng miệng  x x     x
2001 2020 Hồi sức phẫu thuật cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm x x     x
2002 2021 Hồi sức phẫu thuật cắt u xương lành x x x   x
2003 2022 Hồi sức phẫu thuật cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn x x x   x
2004 2023 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư âm hộ + vét hạch bẹn 2 bên x x     x
2005 2024 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư âm hộ tái phát x x     x
2006 2025 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư amidan/thanh quản. x x     x
2007 2026 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư bàng quang có hay không tạo hình bàng quang x x     x
2008 2027 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung toàn bộ và mạc nối lớn. x x     x
2009 2028 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư da đầu, mặt có tạo hình x x     x
2010 2029 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình x x     x
2011 2030 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình x x     x
2012 2031 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang xoang hàm, xoang sàng … x x     x
2013 2032 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da x x     x
2014 2033 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư lưỡi sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa x x     x
2015 2034 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư lưỡi và vét hạch cổ  x x     x
2016 2035 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm x x     x
2017 2036 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5cm x x x   x
2018 2037 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư phần mềm x x     x
2019 2038 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư thận  x x     x
2020 2039 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư tiền liệt tuyến. x x     x
2021 2040 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư tinh hoàn lạc chỗ x x     x
2022 2041 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư tử cung chảy máu  x x     x
2023 2042 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư túi mật x x     x
2024 2043 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư vòm khẩu cái  x x     x
2025 2044 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư vú tiết kiệm da tạo hình ngay x x     x
2026 2045 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm và hạch cổ x x     x
2027 2046 Hồi sức phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt tại chỗ x x     x
2028 2047 Hồi sức phẫu thuật cắt và thắt đường rò khí quản - thực quản x x     x
2029 2048 Hồi sức phẫu thuật cắt vú trên bệnh nhân K vú x x     x
2030 2049 Hồi sức phẫu thuật cắt xương hàm tạo hình x x     x
2031 2050 Hồi sức phẫu thuật cắt, nạo vét hạch cổ tiệt căn x x     x
2032 2051 Hồi sức phẫu thuật chấn thương không sốc hoặc sốc nhẹ  x x x   x
2033 2052           x
2034 2053 Hồi sức phẫu thuật chấn thương sọ não x x x   x
2035 2054 Hồi sức phẫu thuật chấn thương/lao cột sống cổ x x     x
2036 2055 Hồi sức phẫu thuật chấn thương/lao cột sống ngực, thắt lưng x x     x
2037 2056 Hồi sức phẫu thuật chích áp xe gan x x x   x
2038 2057 Hồi sức phẫu thuật chỉnh , xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK x x     x
2039 2058 Hồi sức phẫu thuật chỉnh gù vẹo cột sống x x     x
2040 2059 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình cong dương vật x x x   x
2041 2060 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình vùi dương vật x x x   x
2042 2061 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình vùng đầu mặt cổ x x     x
2043 2062 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình xương 2 hàm x x     x
2044 2063 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới hai bên x x     x
2045 2064 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới một bên x x     x
2046 2065 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên hai bên x x     x
2047 2066 Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên một bên x x     x
2048 2067 Hồi sức phẫu thuật chỉnh sửa sẹo xấu dương vật x x     x
2049 2069 Hồi sức phẫu thuật chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt x x     x
2050 2070 Hồi sức phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ  x x     x
2051 2071 Hồi sức phẫu thuật chửa ngoài dạ con vỡ x x x   x
2052 2072 Hồi sức phẫu thuật chữa túi thừa bàng quang x x     x
2053 2073 Hồi sức phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) x x     x
2054 2074 Hồi sức phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi x x     x
2055 2075 Hồi sức phẫu thuật cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới x x     x
2056 2076 Hồi sức phẫu thuật cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng các nút Ivy x x     x
2057 2077 Hồi sức phẫu thuật cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn x x     x
2058 2078 Hồi sức phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính x x     x
2059 2079 Hồi sức phẫu thuật cố định kết hợp xương nẹp vit gãy thân xương cánh tay x x x   x
2060 2080 Hồi sức phẫu thuật cố định mảng sườn di động x x     x
2061 2081 Hồi sức phẫu thuật cố định màng xương tạo cùng đồ x x     x
2062 2082 Hồi sức phẫu thuật cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm x x x   x
2063 2083 Hồi sức phẫu thuật cơ hoành rách do chấn thương qua đường bụng x x     x
2064 2084 Hồi sức phẫu thuật cơ hoành rách do chấn thương qua đường ngực x x     x
2065 2085 Hồi sức phẫu thuật có sốc x x     x
2066 2086 Hồi sức phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ Delta x x     x
2067 2087 Hồi sức phẫu thuật đa chấn thương x x     x
2068 2088 Hồi sức phẫu thuật đại phẫu ngực ở trẻ em (các khối u trong lồng ngực, các bệnh lí bẩm sinh tim phổi…) x       x
2069 2089 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu 2 niệu quản ra thành bụng x x     x
2070 2090 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu 2 thận x x     x
2071 2091 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu x x x   x
2072 2092 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu áp xe gan x x x   x
2073 2093 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu máu tụ vùng miệng - hàm mặt x x     x
2074 2094 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 bên x x     x
2075 2095 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu thận x x     x
2076 2096 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu túi mật x x x   x
2077 2097 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp x x x   x
2078 2098 Hồi sức phẫu thuật đặt bản silicon điều trị lõm mắt  x x     x
2079 2099 Hồi sức phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) x x     x
2080 2100 Hồi sức phẫu thuật đặt khung định vị u não x x     x
2081 2101 Hồi sức phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi x x     x
2082 2102 Hồi sức phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm x x     x
2083 2103 Hồi sức phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) x x     x
2084 2104 Hồi sức phẫu thuật đặt stent các động mạch ngoại vi x x x   x
2085 2105 Hồi sức phẫu thuật đặt stent động mạch chủ bụng  x x     x
2086 2106 Hồi sức phẫu thuật đặt stent động mạch chủ ngực x x     x
2087 2107 Hồi sức phẫu thuật đặt stent động mạch đùi x x x   x
2088 2108 Hồi sức phẫu thuật đặt stent quai động mạch chủ x       x
2089 2109 Hồi sức phẫu thuật đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt  x x     x
2090 2110 Hồi sức phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) x x     x
2091 2111 Hồi sức phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm x x     x
2092 2112 Hồi sức phẫu thuật dị dạng đường sinh dục  x x     x
2093 2113 Hồi sức phẫu thuật dị dạng tử cung x x     x
2094 2114 Hồi sức phẫu thuật di thực hàng lông mi x x     x
2095 2115 Hồi sức phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri x       x
2096 2116 Hồi sức phẫu thuật điều trị bảo tồn gẫy lồi cầu xương hàm dưới x x     x
2097 2117 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ lớn và người lớn x x     x
2098 2118 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ nhỏ x       x
2099 2119 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò sung x x     x
2100 2120 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi x x     x
2101 2121 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh lý phổi – trung thất ở trẻ em dưới 5 tuổi x x     x
2102 2122 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh Rectocelle x x     x
2103 2123 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh suy – giãn tĩnh mạch chi dưới x x     x
2104 2124 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil x x     x
2105 2125 Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh xuất tinh sớm x x     x
2106 2126 Hồi sức phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng x x     x
2107 2127 Hồi sức phẫu thuật điều trị can sai xương gò má x x     x
2108 2128 Hồi sức phẫu thuật điều trị can sai xương hàm dưới x x     x
2109 2129 Hồi sức phẫu thuật điều trị can sai xương hàm trên x x     x
2110 2130 Hồi sức phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tĩnh mạch cửa có chụp và nối mạch máu x       x
2111 2131 Hồi sức phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tịnh mạch cửa không có nối mạch máu x x     x
2112 2132 Hồi sức phẫu thuật điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
2113 2133 Hồi sức phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport...), laser x x     x
2114 2134 Hồi sức phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên x       x
2115 2135 Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép sụn xương tự thân x       x
2116 2136 Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế x       x
2117 2137 Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt x       x
2118 2138 Hồi sức phẫu thuật điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) x x     x
2119 2139 Hồi sức phẫu thuật điều trị hẹp khít động mạch cảnh do xơ vữa x x     x
2120 2140 Hồi sức phẫu thuật điều trị hẹp môn vị phì đại x x     x
2121 2141 Hồi sức phẫu thuật điều trị hở mi         x
2122 2142 Hồi sức phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ x x     x
2123 2143 Hồi sức phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm vùng hàm mặt do tia xạ x x     x
2124 2144 Hồi sức phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh  quay x x x   x
2125 2145 Hồi sức phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh  trụ x x x   x
2126 2146 Hồi sức phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay x x x   x
2127 2147 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt hai bên x x     x
2128 2148 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt một bên x x     x
2129 2149 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên x x     x
2130 2150 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên x x     x
2131 2151 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở ngang mặt x x     x
2132 2152 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng không toàn bộ x x     x
2133 2153 Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng toàn bộ x x     x
2134 2154 Hồi sức phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng kỹ thuật vi phẫu x x     x
2135 2155 Hồi sức phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport...) x x     x
2136 2156 Hồi sức phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại x x     x
2137 2157 Hồi sức phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép x x     x
2138 2158 Hồi sức phẫu thuật điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) x x     x
2139 2159 Hồi sức phẫu thuật điều trị phồng động mạch cảnh x x     x
2140 2160 Hồi sức phẫu thuật điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng x x     x
2141 2161 Hồi sức phẫu thuật điều trị phồng, giả phồng động mạch chi x x x   x
2142 2162 Hồi sức phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng  x x     x
2143 2163 Hồi sức phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn  x x x   x
2144 2164 Hồi sức phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser x       x
2145 2165 Hồi sức phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao x       x
2146 2166 Hồi sức phẫu thuật điều trị són tiểu x x     x
2147 2167 Hồi sức phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi bán cấp tính x x     x
2148 2168 Hồi sức phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi cấp tính do huyết khối, mảnh sùi, dị vật x x     x
2149 2169 Hồi sức phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại x x     x
2150 2170 Hồi sức phẫu thuật điều trị táo bón do rối loạn co thắt cơ mu – trực tràng (Anismus) x x     x
2151 2171 Hồi sức phẫu thuật điều trị tật thiếu xương quay bẩm sinh x x     x
2152 2172 Hồi sức phẫu thuật điều trị teo đường mật bẩm sinh x x     x
2153 2173 Hồi sức phẫu thuật điều trị teo thực quản  x       x
2154 2174 Hồi sức phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch chủ x       x
2155 2175 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên x x x   x
2156 2176 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini x x x   x
2157 2177 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice x x x   x
2158 2178 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein x x x   x
2159 2179 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice x x x   x
2160 2180 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát x x x   x
2161 2181 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành x x     x
2162 2182 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị đùi x x x   x
2163 2183 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) x x     x
2164 2184 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành x x     x
2165 2185 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị qua khe thực quản x x     x
2166 2186 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác x x x   x
2167 2187 Hồi sức phẫu thuật điều trị thoát vị vết phẫu thuật thành bụng x x x   x
2168 2188 Hồi sức phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch cảnh x x     x
2169 2189 Hồi sức phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch chi x x     x
2170 2190 Hồi sức phẫu thuật điều trị thực quản đôi  x       x
2171 2191 Hồi sức phẫu thuật điều trị thủng đường tiêu hóa có làm hậu môn nhân tạo x x     x
2172 2192 Hồi sức phẫu thuật điều trị tồn tại ống rốn bàng quang x x     x
2173 2193 Hồi sức phẫu thuật điều trị tồn tại ống rốn ruột x x     x
2174 2194 Hồi sức phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay x x     x
2175 2195 Hồi sức phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay x x     x
2176 2196 Hồi sức phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu x x x   x
2177 2197 Hồi sức phẫu thuật điều trị u lợi bằng laser x x     x
2178 2198 Hồi sức phẫu thuật điều trị u máu bằng hoá chất x x     x
2179 2199 Hồi sức phẫu thuật điều trị vẹo cổ x x     x
2180 2200 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân x x x   x
2181 2201 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng vạt có sử dụng vi phẫu thuật x x     x
2182 2202 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương mạch đốt sống x x     x
2183 2203 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận x x x   x
2184 2204 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ x x x   x
2185 2205 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương ngực – bụng qua đường bụng x x x   x
2186 2206 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần x x x   x
2187 2207 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu x x     x
2188 2208 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức x x     x
2189 2209 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức x x x   x
2190 2210 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương tim x x     x
2191 2211 Hồi sức phẫu thuật điều trị vết thương vùng hàm mặt do hoả khí x x     x
2192 2212 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay x x x   x
2193 2213 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp x x     x
2194 2214 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm mủ màng tim x x     x
2195 2215 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát x x x   x
2196 2216 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm tuyến mang tai bằng bơm rửa thuốc qua lỗ ống tuyến x x x   x
2197 2217 Hồi sức phẫu thuật điều trị viêm xoang hàm do răng x x     x
2198 2218 Hồi sức phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực x x     x
2199 2219 Hồi sức phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương x x     x
2200 2220 Hồi sức phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt x x     x
2201 2221 Hồi sức phẫu thuật dính khớp quay trụ bẩm sinh x x     x
2202 2222 Hồi sức phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo bẩm sinh x x     x
2203 2223 Hồi sức phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo-trực tràng bẩm sinh x x     x
2204 2224 Hồi sức phẫu thuật dò niệu đạo - trực tràng bẩm sinh x x     x
2205 2225 Hồi sức phẫu thuật Doenig x x     x
2206 2226 Hồi sức phẫu thuật độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị x x     x
2207 2227 Hồi sức phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng sụn tự thân x x     x
2208 2228 Hồi sức phẫu thuật động / tĩnh mạch ngoại biên các loại : tắc mạch , phình mạch, dãn tĩnh mạch chân x x     x
2209 2229 Hồi sức phẫu thuật đóng các lỗ rò niệu đạo x x     x
2210 2230 Hồi sức phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) x x x   x
2211 2231 Hồi sức phẫu thuật đóng cứng khớp khác x x x   x
2212 2232 Hồi sức phẫu thuật đóng dẫn lưu niệu quản 2 bên x x     x
2213 2233 Hồi sức phẫu thuật đóng dị tật nứt đốt sống (spina bifida) kèm theo thoát vị màng tuỷ, bằng đường vào phía sau  x x     x
2214 2234 Hồi sức phẫu thuật đóng đinh nội tủy kín có chốt xương chày dưới màng hình tăng sang x x     x
2215 2235 Hồi sức phẫu thuật đóng dò bàng quang - âm đạo x x     x
2216 2236 Hồi sức phẫu thuật đóng dò động mạch vành vào các buồng tim x       x
2217 2237 Hồi sức phẫu thuật đóng dò trực tràng âm đạo x x     x
2218 2238 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc một thoát vị màng tuỷ sau phẫu thuật tuỷ sống  x x     x
2219 2239 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang bướm  x x     x
2220 2240 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não ở tầng trước nền sọ qua đường mở nắp sọ  x x     x
2221 2241 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang sàng  x x     x
2222 2242 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ qua xoang trán  x x     x
2223 2243 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ sau phẫu thuật các thương tổn nền sọ  x x     x
2224 2244 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ bằng đường vào trên xương đá  x x     x
2225 2245 Hồi sức phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ qua mở nắp sọ  x x     x
2226 2246 Hồi sức phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo x x     x
2227 2247 Hồi sức phẫu thuật đóng lỗ dò đường lệ x x     x
2228 2248 Hồi sức phẫu thuật đóng lỗ mở bàng quang ra da x x     x
2229 2249 Hồi sức phẫu thuật động mạch chủ bụng x x     x
2230 2250 Hồi sức phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên có thay van động mạch chủ (PT Bental )  x       x
2231 2251 Hồi sức phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên x x     x
2232 2252 Hồi sức phẫu thuật đóng thông liên nhĩ x x     x
2233 2253 Hồi sức phẫu thuật đục chồi xương x x     x
2234 2254 Hồi sức phẫu thuật đục xương sửa trục x x     x
2235 2255 Hồi sức phẫu thuật duỗi cứng khớp gối, hoặc có gối ưỡn, hoặc có sai khớp xương bánh chè x x     x
2236 2256 Hồi sức phẫu thuật duỗi khớp gối đơn thuần x x     x
2237 2257 Hồi sức phẫu thuật duỗi khớp gối quá mức bẩm sinh, sai khớp hoặc bán sai khớp x x     x
2238 2258 Hồi sức phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu x x     x
2239 2259 Hồi sức phẫu thuật Epicanthus x x     x
2240 2260 Hồi sức phẫu thuật Frey – Beger điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn x x     x
2241 2261 Hồi sức phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn  x x     x
2242 2262 Hồi sức phẫu thuật gan- mật x x     x
2243 2263 Hồi sức phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi x x     x
2244 2264 Hồi sức phẫu thuật gấp và khép khớp háng do bại não x x     x
2245 2265 Hồi sức phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay x x x   x
2246 2266 Hồi sức phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert x x x   x
2247 2267 Hồi sức phẫu thuật ghép củng mạc x x     x
2248 2268 Hồi sức phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf krause ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu x x     x
2249 2269 Hồi sức phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf krause dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu x x x   x
2250 2270 Hồi sức phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương phức tạp sau chấn thương có diện tích > 10% x x     x
2251 2271 Hồi sức phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương phức tạp sau chấn thương có diện tích < 5% x x     x
2252 2272 Hồi sức phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương có diện tích 5-10% x x     x
2253 2273 Hồi sức phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo  x x     x
2254 2274 Hồi sức phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cánh tay x x x   x
2255 2275 Hồi sức phẫu thuật ghép da tự thân trên 10% diện tích bỏng cơ thể x x     x
2256 2276 Hồi sức phẫu thuật ghép da tự thân từ 5 - 10% diện tích bỏng cơ thể x x     x
2257 2277 Hồi sức phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật x x x   x
2258 2278 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc có vành củng mạc x x     x
2259 2279 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên x x     x
2260 2280 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc lớp  x x     x
2261 2281 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc nhân tạo x x     x
2262 2282 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc tự thân x x     x
2263 2283 Hồi sức phẫu thuật ghép giác mạc xuyên x x     x
2264 2284 Hồi sức phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu x x x   x
2265 2285 Hồi sức phẫu thuật ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc x x     x
2266 2286 Hồi sức phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu x x     x
2267 2287 Hồi sức phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt  x x     x
2268 2288 Hồi sức phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt x x     x
2269 2289 Hồi sức phẫu thuật ghép nội mô giác mạc  x x     x
2270 2290 Hồi sức phẫu thuật ghép toàn bộ mũi và bộ phận xung quanh đứt rời có sử dụng vi phẫu x x     x
2271 2291 Hồi sức phẫu thuật ghép van tim đồng loài x x     x
2272 2292 Hồi sức phẫu thuật ghép vòng căng / hoặc thấu kính trong nhu mô giác mạc x x     x
2273 2293 Hồi sức phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên x x     x
2274 2294 Hồi sức phẫu thuật ghép xương nhân tạo (chưa bao gồm xương nhân tạo và phương tiện kết hợp) x x x   x
2275 2295 Hồi sức phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ x x     x
2276 2296 Hồi sức phẫu thuật ghép xương tự thân (chưa bao gồm các phương tiện cố định) x x x   x
2277 2297 Hồi sức phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên x x     x
2278 2298 Hồi sức phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới x x     x
2279 2299 Hồi sức phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới bằng kỹ thuật vi phẫu x x     x
2280 2300 Hồi sức phẫu thuật giải ép vi mạch cho dây thần kinh số V x x     x
2281 2301 Hồi sức phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác...) x x     x
2282 2302 Hồi sức phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù x x     x
2283 2303 Hồi sức phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên x x     x
2284 2304 Hồi sức phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần x x     x
2285 2305 Hồi sức phẫu thuật hạ lại tinh hoàn x x     x
2286 2306 Hồi sức phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) x x     x
2287 2307 Hồi sức phẫu thuật hạ tinh hoàn 1 bên x x x   x
2288 2308 Hồi sức phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên x x x   x
2289 2309 Hồi sức phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên x x x   x
2290 2310 Hồi sức phẫu thuật hạch ngoại biên  x x x   x
2291 2311 Hồi sức phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ x x     x
2292 2312 Hồi sức phẫu thuật hẹp khe mi x x     x
2293 2313 Hồi sức phẫu thuật hội chứng ống cổ tay x x x   x
2294 2314 Hồi sức phẫu thuật hội chứng volkmann co cơ ấp có kết hợp xương x x     x
2295 2315 Hồi sức phẫu thuật hội chứng volkmann co cơ gấp không kết hợp xương x x x   x
2296 2316 Hồi sức phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi x x     x
2297 2317 Hồi sức phẫu thuật khâu da thì II x x x   x
2298 2318 Hồi sức phẫu thuật khâu phục hồi cơ hoành x x     x
2299 2319 Hồi sức phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi x x     x
2300 2320 Hồi sức phẫu thuật khe thoát vị rốn, hở thành bụng x x     x
2301 2321 Hồi sức phẫu thuật khoan sọ dẫn lưu ổ tụ mủ dưới màng cứng x x x   x
2302 2322 Hồi sức phẫu thuật khớp giả xương chày bẩm sinh có ghép xương x x     x
2303 2323 Hồi sức phẫu thuật KHX chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa x x x   x
2304 2324 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng ghép xương, sụn tự thân x x     x
2305 2325 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim x x     x
2306 2326 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
2307 2327 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng vật liệu thay thế x x     x
2308 2328 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng các vật liệu thay thế x x     x
2309 2329 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng chỉ thép x x     x
2310 2330 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng nẹp vít hợp kim x x     x
2311 2331 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
2312 2332 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng chỉ thép x x     x
2313 2333 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
2314 2334 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim x x     x
2315 2335 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép x x     x
2316 2336 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim x x     x
2317 2337 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
2318 2338 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép x x     x
2319 2339 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim x x     x
2320 2340 Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
2321 2341 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay x x x   x
2322 2342 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay x x x   x
2323 2343 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày x x x   x
2324 2344 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối x x x   x
2325 2345 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn vùng cổ xương đùi x x x   x
2326 2346 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay x x x   x
2327 2347 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ chân  x       x
2328 2348 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay x x x   x
2329 2349 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai x x     x
2330 2350 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi x x x   x
2331 2351 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay) x x x   x
2332 2352 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp x x x   x
2333 2353 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay x x x   x
2334 2354 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) x x x   x
2335 2355 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay x x x   x
2336 2356 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay x x x   x
2337 2357 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
2338 2358 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân x x x   x
2339 2359 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay x x x   x
2340 2360 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
2341 2361 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay x x x   x
2342 2362 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay x x x   x
2343 2363 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay x x x   x
2344 2364 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
2345 2365 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi x x x   x
2346 2366 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu x x     x
2347 2367 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
2348 2368 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi x x     x
2349 2369 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay x x x   x
2350 2370 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi x x x   x
2351 2371 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi x x x   x
2352 2372 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay x x x   x
2353 2373 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay x x x   x
2354 2374 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày x x x   x
2355 2375 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài x x x   x
2356 2376 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong x x x   x
2357 2377 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân  x x x   x
2358 2378 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài x x x   x
2359 2379 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong x x x   x
2360 2380 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp x x x   x
2361 2381 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu x x x   x
2362 2382 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Monteggia x x x   x
2363 2383 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân) x x x   x
2364 2384 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay x x x   x
2365 2385 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay x x x   x
2366 2386 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần x x x   x
2367 2387 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp x x     x
2368 2388 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang x x     x
2369 2389 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu x x x   x
2370 2390 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Pilon x x x   x
2371 2391 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh  tay x x x   x
2372 2392 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương x x x   x
2373 2393 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân  x x x   x
2374 2394 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay x x x   x
2375 2395 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay x x x   x
2376 2396 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân  x x x   x
2377 2397 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay   x x x   x
2378 2398 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay x x x   x
2379 2399 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp x x x   x
2380 2400 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương chày x x x   x
2381 2401 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp x x     x
2382 2402 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi x x x   x
2383 2403 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay x x x   x
2384 2404 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi x x x   x
2385 2405 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân x x x   x
2386 2406 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em x x x   x
2387 2407 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay x x x   x
2388 2408 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật xương gót x x x   x
2389 2409 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật xương sên x x x   x
2390 2410 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh x x x   x
2391 2411 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
2392 2412 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi x x x   x
2393 2413 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
2394 2414 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bả vai x x     x
2395 2415 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp x x x x x
2396 2416 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý x x x   x
2397 2417 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đòn x x x   x
2398 2418 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay x x x   x
2399 2419 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân  x x x   x
2400 2420 Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương gót x x x   x

 

(Lượt đọc: 2098)

Tin tức liên quan

 • Quảng cáo
  • Banner đại hội đảng PC
 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam