Banner

Giám đốc: Trịnh Văn Mạnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 033.3829235 
Điện thoại di động: 0912080096
Email: manhtv@benhvienquangninh.com.vn

    

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến

Trình độ chuyên môn: Bs. CK II
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại cơ quan:  
Điện thoại di động: 0981191199
Email:  nguyenhuytienqn@gmail.com

 

Phó giám đốc: Đặng Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 033.3825496 
Điện thoại di động: 0913394736
Email: bsdangthithuyhscc@gmail.com


 

 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh